Esboniad o Ddull Clyfar tuag at Bersonoli E-bost

Mae marchnatwyr yn tueddu i weld personoli e-bost fel cliw i effeithiolrwydd uwch ymgyrchoedd e-bost a'i ddefnyddio'n aruthrol. Ond credwn fod dull doeth o bersonoli e-bost yn rhoi canlyniadau gwell o safbwynt cost-effeithiolrwydd. Rydym yn bwriadu i'n herthygl ddatblygu o hen e-bost swmp da i bersonoli e-bost soffistigedig er mwyn dangos sut mae gwahanol dechnegau'n gweithio yn dibynnu ar y math a phwrpas e-bost. Rydyn ni'n mynd i roi theori ein