ZineOne: Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i Ragweld ac Ymateb ar Unwaith i Ymddygiad Sesiwn Ymwelwyr

Mae dros 90% o draffig gwefan yn ddienw. Nid yw'r rhan fwyaf o ymwelwyr gwefan wedi mewngofnodi ac nid ydych chi'n gwybod dim amdanynt. Mae rheoliadau preifatrwydd data defnyddwyr ar eu hanterth. Ac eto, mae defnyddwyr yn disgwyl profiad digidol personol. Sut mae brandiau'n ymateb i'r sefyllfa hon sy'n ymddangos yn eironig - mae defnyddwyr yn mynnu mwy o breifatrwydd data tra hefyd yn disgwyl profiadau mwy personol nag erioed? Mae llawer o dechnolegau'n canolbwyntio ar ehangu eu data parti cyntaf ond nid ydynt yn gwneud llawer i bersonoli'r profiad o ddienw