Adeiladwyr Apiau Symudol a Llwyfannau Gwe Symudol i'ch Busnes

Rwy'n dal i fy synnu yn gyffredinol gan nifer y gwefannau nad ydyn nhw i'w gweld eto ar ddyfais symudol - gan gynnwys cyhoeddwyr mawr iawn. Mae ymchwil Google wedi dangos y bydd 50% o bobl yn gadael gwefan os nad yw’n gyfeillgar i ffonau symudol. Nid cyfle yn unig yw cael rhai darllenwyr ychwanegol, gall addasu eich gwefan at ddefnydd symudol wella eich profiad defnyddiwr gan eich bod yn gwybod bod Folks yn symudol ar hyn o bryd! Gyda'r amrywiaeth enfawr o

DeviceRank: Cost Gosod App Symudol a Thwyll Ymgysylltu

Mae cwmnïau'n buddsoddi llawer o arian mewn datblygu apiau symudol. Lle bynnag mae'r polion yn uchel, mae'n ymddangos bod twyll yn dilyn. Yn ôl adroddiad newydd gan DeviceRank, bydd twyll gosod ac ymgysylltu App Symudol yn costio hyd at $ 350 miliwn i hysbysebwyr yn 2016 Mae Twyll Gosod ac Ymgysylltu AppsFlyer's State yn seiliedig ar dechnoleg DeviceRank ™ y cwmni - datrysiad atal twyll cyntaf y diwydiant i nodi a eithrio twyll ar lefel y ddyfais - ac mae'n cynnwys 500 miliwn

SMS: Sut i Optimeiddio a Thyfu Eich Negeseuon Testun Opt-Ins

Er bod sianeli eraill yn parhau i fod yn fwy poblogaidd, mae un sianel gyfathrebu sy'n parhau i berfformio'n well na phob sianel o ran gyrru traffig manwerthu, rhoddion dielw, ac ymgysylltu ar unwaith. Mae'r sianel honno'n anfon neges destun symudol trwy SMS. Ystadegau Marchnata SMS Mae gan negeseuon testun trwy SMS gyfradd ddarllen o 98% Mae 9 allan o 10 neges destun yn cael eu hagor o fewn 3 eiliad ar ôl eu derbyn 29% o bobl wedi'u targedu i optio i mewn SMS

Beth yw SMS? Negeseuon Testun a Diffiniadau Marchnata Symudol

Beth yw SMS? Beth yw MMS? Beth yw codau byr? Beth yw Allweddair SMS? Gyda Marchnata Symudol yn dod yn fwy prif ffrwd roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn syniad da diffinio rhai o'r termau sylfaenol a ddefnyddir yn y diwydiant marchnata symudol. SMS (Gwasanaeth Negeseuon Byr) - Safon ar gyfer systemau negeseuon teleffoni sy'n caniatáu anfon negeseuon rhwng dyfeisiau symudol sy'n cynnwys negeseuon byr, fel arfer gyda chynnwys testun yn unig. (Neges Testun) MMS (Negeseuon Amlgyfrwng

Marchnata Cynnwys ar gyfer Eiddo Tiriog

Pan wnaethom adeiladu Saws Asiant yn cyfuno gwefannau, integreiddio IDX, teithiau, teithiau symudol, teithiau fideo, marchnata e-bost, negeseuon SMS ac argraffu, roeddem yn gwybod bod marchnata cynnwys yn allweddol i yrru mwy o werthiannau i asiantau. Ac, nid yw'n syndod bod ein hasiantau sy'n trosoledd y platfform yn gweld yr ymateb mwyaf a'r cyfraddau cau yn llawn. Nid yw marchnata cynnwys yn ddim ond gair bywiog neu ryw strategaeth farchnata arbrofol heb ei phrofi: mae'n gweithio mewn gwirionedd. Mewn gwirionedd, dangoswyd bod marchnata cynnwys yn cynhyrchu tua