Pa Fesurau y mae angen i Farchnatwyr eu Cymryd i Lwyddo Ar-lein

Yn yr 21ain ganrif gwelwyd ymddangosiad cymaint o dechnolegau sy'n ein galluogi i farchnata busnesau yn llwyddiannus mewn ffordd fwy integredig ac effeithiol o'i gymharu â'r gorffennol. O flogiau, siopau e-fasnach, marchnadoedd ar-lein i sianeli cyfryngau cymdeithasol, mae'r we wedi dod yn arena gyhoeddus o wybodaeth i gwsmeriaid ei chwilio a'i defnyddio. Am y tro cyntaf, mae'r Rhyngrwyd wedi creu cyfleoedd newydd i fusnesau gan fod offer digidol wedi helpu i symleiddio ac awtomeiddio