Cynnwys Marchnata

Rheoli cynnwys, marchnata cynnwys, a chynhyrchion profiad defnyddwyr, datrysiadau, offer, gwasanaethau, strategaethau, ac arferion gorau ar gyfer busnesau gan awduron Martech Zone.

 • Beth yw Cod Ymateb Pennawd 410 yn HTTP? Cynnwys wedi mynd neu wedi'i ddileu

  410: Pryd A Sut i Ddweud wrth Beiriannau Chwilio Mae Eich Cynnwys Wedi Mynd

  Pan fydd bot chwilio yn cropian eich gwefan, mae eich gweinydd gwe yn ymateb gyda chod cais pennawd. Rydym wedi rhannu cryn dipyn am effaith negyddol peiriannau chwilio yn dod o hyd i 404 o wallau (tudalen heb ei darganfod) a sut i ddefnyddio ailgyfeiriadau yn effeithiol i ailgyfeirio'r defnyddiwr (a'r peiriant chwilio) gyda chod statws 301 i dudalen berthnasol. Mae ailgyfeiriadau yn…

 • Codau Statws Ymateb HTTP

  Beth yw Codau Ymateb HTTP? Dyma Restr Gydag Eglurhad O Bob Un

  Mae codau ymateb HTTP, a elwir hefyd yn godau statws HTTP neu godau ymateb pennawd, yn set o godau rhifol tri digid a ddychwelwyd gan weinydd gwe mewn ymateb i gais HTTP a wneir gan gleient (porwr gwe neu raglen arall fel arfer). Mae'r codau statws hyn wedi'u cynnwys ym mhenawdau ymateb ymateb HTTP i ddarparu gwybodaeth am y…

 • HeyGen: Fideo Testun-i-Fideo a Gynhyrchir gan AI gyda chyfieithiad Aml-iaith

  HeyGen: Chwyldro Creu Fideo gydag AI

  Mae HeyGen yn blatfform fideo AI sydd ar flaen y gad yn y chwyldro AI sy’n cynhyrchu testun-i-fideo, sy’n cynnig cyfres o nodweddion blaengar sy’n newid y gêm ar gyfer crewyr cynnwys, marchnatwyr a chyfathrebwyr fel ei gilydd. Yn y trosolwg cynhwysfawr hwn, byddwn yn ymchwilio i bob un o nodweddion arloesol HeyGen ac yn archwilio sut maent yn trawsnewid y dirwedd cynhyrchu fideo. Testun i Fideo: Safle amlwg HeyGen…

 • Repurpose.io: Ail-bwrpasu ac ailddosbarthu fideos, ffrydiau byw a phodlediadau sain yn awtomatig

  Repurpose.io: Ail-bwrpasu ac Ailddosbarthu Eich Fideos, Ffrydiau Byw a Phodlediadau yn Awtomatig

  Nid yw cyhoeddi cynnwys sawl gwaith yn ymwneud â sbamio'ch cynulleidfa ond yn strategol fwyafu cyrhaeddiad, effaith a hirhoedledd eich cynnwys. Mae cyhoeddi cynnwys sawl gwaith, yn hytrach nag unwaith yn unig, yn strategaeth angenrheidiol ac effeithiol am sawl rheswm: Cynulleidfa Newydd: Nid yw pawb yn gweld eich cynnwys y tro cyntaf i chi ei gyhoeddi. Wrth i'ch canlynol dyfu neu wrth i ddefnyddwyr newydd ymuno â llwyfan,…

 • Maes Llafur: Sgript Fideo AI a Llwyfan Cynhyrchu

  Maes Llafur: Defnyddio AI i Gynhyrchu Fideos Cyfryngau Cymdeithasol Pwerus Ar Raddfa

  Er ei fod yn gyfrwng a sianel effeithiol, mae datblygu fideos cyfryngau cymdeithasol yn dasg llafurddwys sydd y tu allan i gyllidebau ac adnoddau'r rhan fwyaf o gwmnïau. Mae cynnwys yn frenin, a fideo bellach yw asgwrn cefn ymgysylltu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae Syllaby yn awdur sgriptiau fideo a chynhyrchydd AI sy'n newid y gêm ar gyfer busnesau a marchnatwyr fel ei gilydd. Nid dim ond un arall yw silaby…

 • AI ac AR Colur a Gwallt Rhithwir Try-On

  Sut y gall AI ac AR Helpu Brandiau Harddwch i Ddenu a Chadw Cwsmeriaid

  Gyda phoblogrwydd cynyddol AI ac AR, nid yw'n syndod gweld brandiau harddwch yn cofleidio'r datblygiadau i wella profiad cwsmeriaid, cynyddu gwerthiant, a mwy. Er y gall godi'r pryder a yw'r technolegau hyn wedi'u gor-hysbysu neu a oes ganddynt sylwedd parhaol mewn gwirionedd, mae AI ac AR wedi profi i fod yn ddefnyddiol mewn amrywiaeth o wahanol feysydd - a…

 • Gwyddoniaeth Darbwyllo

  Gwyddoniaeth Darbwyllo: Chwe Egwyddor Sy'n Dylanwadu ar Benderfynu

  Ers dros 60 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i fyd hynod ddiddorol perswadio, gan anelu at ddeall y ffactorau sy'n arwain unigolion i ddweud ie i geisiadau. Ar y daith hon, maen nhw wedi darganfod gwyddor sy'n sail i'n prosesau gwneud penderfyniadau, yn aml yn llawn syrpréis. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan awduron Ie!: 50 Ffordd o Berswadio Wedi'u Profi'n Wyddonol yn rhoi cipolwg ar…

 • Planview Ideaplace: Arloesedd a Rheoli Syniadau

  Planview IdeaPlace: Arloesedd a Rheoli Syniadau

  Mae aros ar y blaen yn gofyn am ymagwedd ragweithiol at arloesi a rheoli syniadau. Dyna lle mae Planview yn dod i mewn, gan gynnig ateb cynhwysfawr i fynd i'r afael â'r heriau y mae sefydliadau'n eu hwynebu wrth harneisio pŵer arloesi. Arloesedd yw anadl einioes unrhyw sefydliad llwyddiannus, ond daw â heriau yn aml. Mae llawer o sefydliadau’n cael trafferth gyda phrosesau syniadaeth datgysylltiedig, lle mae syniadau’n cael eu cynhyrchu…

 • Camau ar gyfer creu stori wych. Adrodd straeon.

  Saith Cam i'r Stori Berffaith

  Mae crefftio straeon cymhellol yn arf amhrisiadwy mewn gwerthu a marchnata. Mae straeon yn swyno cynulleidfa yn unigryw, yn ennyn emosiynau, ac yn cyfleu gwybodaeth gymhleth mewn ffordd gofiadwy a chyfnewidiol. Mewn gwerthiant, gall straeon drawsnewid cynnyrch neu wasanaeth o nwydd i ateb sy'n mynd i'r afael ag anghenion a dymuniadau cwsmer. Mewn marchnata, mae straeon yn creu cysylltiadau, yn adeiladu teyrngarwch brand ac yn gyrru…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.