Llanw Cynyddol VR mewn Cyhoeddi a Marchnata

Ers dechrau marchnata modern, mae brandiau wedi deall mai ffurfio cysylltiad â defnyddwyr terfynol yw craidd strategaeth farchnata lwyddiannus - yn aml mae creu rhywbeth sy'n ennyn emosiwn neu'n darparu profiad yn cael yr argraff fwyaf parhaol. Gyda marchnatwyr yn troi fwyfwy at dactegau digidol a symudol, mae'r gallu i gysylltu â defnyddwyr terfynol mewn ffordd ymgolli wedi lleihau. Fodd bynnag, mae'r addewid o rithwirionedd (VR) fel profiad ymgolli