Beth yw data sero-barti, parti cyntaf, ail barti a thrydydd parti

Mae dadl iach ar-lein rhwng anghenion cwmnïau i wella eu targedu gyda data a hawliau defnyddwyr i ddiogelu eu data personol. Fy marn ostyngedig i yw bod cwmnïau wedi cam-drin data ers cymaint o flynyddoedd fel ein bod yn gweld adwaith cyfiawn ar draws y diwydiant. Er bod brandiau da wedi bod yn hynod gyfrifol, mae brandiau drwg wedi llygru'r gronfa marchnata data ac mae cryn her yn ein hwynebu: Sut mae gwneud y gorau a

Cyfrinach: Tyfwch Eich Gwerthiant Siop Ar-lein Gyda'r Llwyfan Marchnata E-Fasnach Cyflawn Hwn

Mae cael platfform marchnata wedi'i optimeiddio'n dda ac awtomataidd yn elfen hanfodol o bob gwefan e-fasnach. Mae yna 6 cham gweithredu hanfodol y mae'n rhaid i unrhyw strategaeth farchnata e-fasnach eu defnyddio mewn perthynas â negeseuon: Tyfu Eich Rhestr - Ychwanegu gostyngiad i'w groesawu, enillion deillio-i-ennill, hedfan allan, ac ymgyrchoedd bwriad ymadael i dyfu eich rhestrau a darparu mae cynnig cymhellol yn hanfodol i dyfu eich cysylltiadau. Ymgyrchoedd - Anfon e-byst croeso, cylchlythyrau parhaus, cynigion tymhorol, a thestunau darlledu i hyrwyddo cynigion a

Siart Lucid: Cydweithio A Delweddu Eich Fframiau Gwifren, Siartiau Gantt, Prosesau Gwerthu, Awtomeiddio Marchnata, a Theithiau Cwsmeriaid

Mae delweddu yn hanfodol pan ddaw'n fater o fanylu ar broses gymhleth. Boed yn brosiect gyda siart Gantt i roi trosolwg o bob cam o ddefnydd technoleg, awtomeiddio marchnata sy'n diferu cyfathrebiadau personol i ddarpar neu gwsmer, proses werthu i ddelweddu rhyngweithiadau safonol yn y broses werthu, neu hyd yn oed dim ond diagram i delweddu teithiau eich cwsmeriaid… y gallu i weld, rhannu, a chydweithio ar y broses

Vendasta: Graddfa Eich Asiantaeth Marchnata Digidol Gyda'r Llwyfan Label Gwyn Hwn o'r Dechrau i'r Diwedd

P'un a ydych chi'n asiantaeth gychwyn neu'n asiantaeth ddigidol aeddfed, gall graddio'ch asiantaeth fod yn dipyn o her. Dim ond ychydig o ffyrdd sydd mewn gwirionedd i raddio asiantaeth ddigidol: Caffael Cwsmeriaid Newydd - Mae'n rhaid i chi fuddsoddi mewn gwerthu a marchnata i gyrraedd rhagolygon newydd, yn ogystal â llogi'r dalent angenrheidiol i gyflawni'r ymrwymiadau hynny. Cynnig Cynhyrchion a Gwasanaethau Newydd - Mae angen i chi ehangu'ch cynigion i ddenu cwsmeriaid newydd neu gynyddu