The Build Versus Buy Dilemma: 7 Ystyriaethau i Benderfynu Beth sydd Orau i'ch Busnes

Mae'r cwestiwn a ddylid adeiladu neu brynu meddalwedd yn ddadl barhaus rhwng arbenigwyr sydd â barn amrywiol ar y rhyngrwyd. Mae'r opsiwn i adeiladu eich meddalwedd fewnol eich hun neu brynu datrysiad wedi'i deilwra'n barod ar gyfer y farchnad yn dal i ddrysu llawer o wneuthurwyr penderfyniadau. Gyda marchnad SaaS yn ffynnu i'w gogoniant llawn lle rhagwelir y bydd maint y farchnad yn cyrraedd USD 307.3 biliwn erbyn 2026, mae'n ei gwneud hi'n haws i frandiau danysgrifio i wasanaethau heb fod angen gwneud hynny

Marchnata: Alinio'ch Timau Gwerthu a Marchnata B2B

Gyda gwybodaeth a thechnoleg ar flaenau ein bysedd, mae'r daith brynu wedi newid yn aruthrol. Bellach mae prynwyr yn gwneud eu hymchwil ymhell cyn siarad â chynrychiolydd gwerthu, sy'n golygu bod marchnata'n chwarae mwy o ran nag erioed o'r blaen. Dysgwch fwy am bwysigrwydd “smarketing” i'ch busnes a pham y dylech chi fod yn alinio'ch timau gwerthu a marchnata. Beth Yw 'Smarketing'? Mae marchnata yn gwisgo'ch tîm gwerthu a'ch timau marchnata. Mae'n canolbwyntio ar alinio nodau a chenadaethau

Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd. Yn gyntaf, wrth gwrs, yw bod MarTech yn bortmanteau marchnata a thechnoleg. Collais yn wych

UpLead: Adeiladu Rhestr Rhagolwg B2B Gywir I Bweru Ymgyrchoedd a Chau Gwerthiannau

Mae yna lawer o weithwyr marchnata proffesiynol allan yna sy'n frwd yn erbyn prynu rhestrau ar gyfer chwilio. Ac mae yna resymau da iawn, wrth gwrs, pam: Caniatâd - nid yw'r rhagolygon hyn wedi dewis deisyfiadau gennych chi felly rydych chi'n peryglu'ch enw da trwy eu sbamio. Nid yw anfon e-bost digymell yn torri rheoliadau CAN-SPAM yn yr Unol Daleithiau cyn belled â bod gennych fecanwaith optio allan ... ond mae'n dal i gael ei ystyried yn arfer cysgodol. Ansawdd - mae yna

AddEvent: Ychwanegu at y Gwasanaeth Calendr ar gyfer Gwefannau a Chylchlythyrau

Ar adegau, yn aml y tasgau symlaf sy'n achosi'r cur pen mwyaf i ddatblygwyr gwe. Un o'r rheini yw'r botwm Ychwanegu at Galendr syml a welwch ar gynifer o wefannau sy'n gweithio ar draws rhaglenni calendr allweddol ar-lein a thrwy gymwysiadau bwrdd gwaith. Yn eu doethineb anfeidrol, nid oedd llwyfannau calendr allweddol byth yn cytuno ar safon ar gyfer dosbarthu manylion digwyddiadau; o ganlyniad, mae gan bob calendr mawr ei fformat ei hun. Mabwysiadodd Apple a Microsoft ffeiliau .ics fel

Y Berthynas Rhwng Personas, Teithiau Prynwr, a Thwneli Gwerthu

Mae timau marchnata i mewn perfformiad uchel yn defnyddio personas prynwyr, yn deall teithiau prynu, ac yn monitro eu sianeli gwerthu yn agos. Rwy'n helpu i ddefnyddio gwers hyfforddi ar ymgyrchoedd marchnata digidol a phersonoliaethau prynwyr gyda chwmni rhyngwladol ar hyn o bryd a gofynnodd rhywun am eglurhad ar y tri felly rwy'n credu ei bod yn werth ei thrafod. Targedu Pwy: Personau Prynwr Ysgrifennais yn ddiweddar ar bersonasau prynwyr a pha mor hanfodol ydyn nhw i'ch ymdrechion marchnata digidol. Maent yn helpu i segmentu a thargedu eich

Beth Yw Personasau Prynwr? Pam Ydych Chi Angen Nhw? A Sut Ydych Chi'n Creu Nhw?

Er bod marchnatwyr yn aml yn gweithio i gynhyrchu cynnwys sy'n eu gwahaniaethu ac yn disgrifio buddion eu cynhyrchion a'u gwasanaethau, maent yn aml yn colli'r marc ar gynhyrchu cynnwys ar gyfer pob math o berson sy'n prynu eu cynnyrch neu wasanaeth. Er enghraifft, os yw'ch darpar ymgeisydd yn chwilio am wasanaeth cynnal newydd, gall marchnatwr sy'n canolbwyntio ar chwilio ac addasiadau ganolbwyntio ar berfformiad tra gall y cyfarwyddwr TG ganolbwyntio ar y nodweddion diogelwch. Mae'n

Pam Mae 542 Hangers Banana ar Amazon

Mae 542 o wahanol hongian banana ar Amazon ... yn amrywio mewn pris o $ 5.57 i $ 384.23. Mae'r crogfachau banana mwyaf rhad yn fachau syml rydych chi'n eu mowntio o dan eich cabinetry. Y crogwr banana drutaf yw'r crogwr banana Chabatree hardd hwn sydd wedi'i grefftio â llaw a'i wneud allan o adnoddau pren cynaliadwy. O ddifrif ... edrychais arnyn nhw. Fe wnes i gyfrif y canlyniadau, eu didoli yn ôl pris, ac yna gwnes i dunnell o ymchwil crog banana. Ar hyn o bryd,