Marchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bost

E-bost marchnata a marchnata cynhyrchion awtomeiddio, atebion, offer, gwasanaethau, strategaethau, ac arferion gorau ar gyfer busnesau gan awduron y Martech Zone.

 • Conferize: Llwyfan Rheoli Digwyddiadau a Marchnata Digwyddiadau

  Conferize: Y Llwyfan Digwyddiad Hollgynhwysol

  Gall rheoli digwyddiadau fod yn dasg frawychus, sy'n gofyn am gynllunio a chydlynu manwl. Mae Conferize yma i symleiddio'r broses, gan gynnig platfform hawdd ei ddefnyddio sydd wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion trefnwyr digwyddiadau, p'un a ydych chi mewn gwerthu, marchnata, neu'n ymwneud â thechnoleg ar-lein. Mae Conferize wedi'i deilwra'n arbennig ar gyfer trefnwyr digwyddiadau yn y meysydd gwerthu, marchnata a thechnoleg ar-lein. P'un a ydych chi'n cynllunio cynhadledd,…

 • Gwyddoniaeth Darbwyllo

  Gwyddoniaeth Darbwyllo: Chwe Egwyddor Sy'n Dylanwadu ar Benderfynu

  Ers dros 60 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i fyd hynod ddiddorol perswadio, gan anelu at ddeall y ffactorau sy'n arwain unigolion i ddweud ie i geisiadau. Ar y daith hon, maen nhw wedi darganfod gwyddor sy'n sail i'n prosesau gwneud penderfyniadau, yn aml yn llawn syrpréis. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan awduron Ie!: 50 Ffordd o Berswadio Wedi'u Profi'n Wyddonol yn rhoi cipolwg ar…

 • Hanes Marchnata

  Hanes Marchnata

  Mae tarddiad y gair marchnata yn yr iaith Saesneg Canol hwyr. Gellir ei olrhain yn ôl i'r gair Hen Saesneg mǣrket , a olygai farchnad neu fan lle'r oedd nwyddau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Dros amser, esblygodd y term, ac erbyn yr 16eg ganrif, daeth i gyfeirio at weithgareddau amrywiol yn ymwneud â phrynu a gwerthu cynhyrchion neu…

 • Sut i fanteisio ar gylchlythyr e-bost

  Moneteiddio E-bost: 10 Ffordd y Mae Cyhoeddwyr yn rhoi gwerth ariannol ar eu cylchlythyrau

  Bob dydd Llun, rydym yn anfon cylchlythyr o'r erthyglau a gyhoeddwyd yn yr wythnos ddiwethaf yn Martech Zone. Mae'n tyfu mewn poblogrwydd. Ers ei lansio dros fis yn ôl, rydym yn agos at 5,000 o danysgrifwyr. Er ein bod wedi awtomeiddio'r cylchlythyr gan ddefnyddio Mailchimp, rydym yn dal i wneud golygiadau bob wythnos cyn iddo gael ei anfon. Ein nod hirdymor gyda'r cylchlythyr yw gyrru arweinwyr i…

 • Sut i Anogi AI: Y Model PROMPTAI

  Datgloi Pŵer AI: Y Model PROMPTAI ar gyfer Ysgogi Llwyfannau AI Cynhyrchiol fel ChatGPT

  Mae’r galw am gynnwys deniadol o ansawdd uchel ar ei uchaf erioed. Mae gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn gyson yn chwilio am ffyrdd effeithlon o greu cynnwys cymhellol sy'n atseinio gyda'u cynulleidfa darged. Enter Generative AI, technoleg sy'n newid y gêm a all helpu i greu cynnwys, a'r allwedd i harneisio ei botensial yw creu anogwyr effeithiol. Beth yw AI Generative AI cynhyrchiol, yn fyr am…

 • Beth yw Marchnata fel Gwasanaeth (MaaS)? Pam ddylech chi ei ddewis yn lle llogi marchnata cyntaf

  Pam y dylai Busnesau Bach a Busnesau Newydd Twf Uchel Oedi Cyn Llogi Eu Gweithiwr Marchnata Cyntaf a Phartner Gyda Darparwr Marchnata fel Gwasanaeth (MaaS)

  Wrth i fusnesau newydd a busnesau bach gynyddu a llwyddo, maent yn wynebu penderfyniad hollbwysig: A ddylent logi gweithiwr marchnata mewnol neu bartner gydag asiantaeth farchnata draddodiadol? Er y gallai cael aelod penodol o staff i arwain ymwybyddiaeth, cynhyrchu plwm, uwch-werthu, a chadw ymddangos yn ddeniadol, yn aml nid yw'n cyrraedd y disgwyliadau. Gall partneru ag asiantaeth roi rhywfaint o ryddhad trwy adeiladu…

 • Awtomeiddio Gwerthu a Marchnata a Deallusrwydd Artiffisial

  Rhyddhewch Grym AI ac Awtomeiddio Nawr: Glasbrint ar gyfer Diogelu Eich Busnes i'r Dyfodol

  Gyda chyfnodau economaidd ansicr, mae cwmnïau'n ceisio diogelu iechyd ariannol eu busnes. Mae deall elw ar fuddsoddiad (ROI) eu mentrau trawsnewid digidol (DX) wrth wraidd y rhan fwyaf o sgyrsiau. Fel perchnogion busnes a phartneriaid gwasanaeth dibynadwy, rydym yn cydnabod y risgiau'n llawn ac yn cynghori ein cleientiaid yn unol â hynny. Mewn amseroedd da, mae cwmnïau yn aml yn edrych ar sut i arloesi, dal marchnad…

 • Manteision Marchnata yn erbyn Nodweddion mewn SaaS a Thechnoleg

  Annwyl Farchnatwyr Tech: Stopiwch Nodweddion Marchnata Dros Fudd-daliadau

  Annwyl Farchnatwr Technoleg neu Frwdfrydedd SaaS, Mae'n ddiymwad bod byd technoleg yn gyffrous. Mae'r wefr o grefftio a rhyddhau datganiadau newydd a nodweddion arloesol yn tanio'r angerdd yng nghalon pob marchnadwr technoleg. Rydym yn deall y cymhlethdodau, y nosweithiau di-gwsg, a'r llinellau cod di-ri sy'n mynd i mewn i drawsnewid cysyniadau yn realiti. Nid yw'n syndod eich bod yn falch o...

 • Gwella Eich Lleoliad Mewnflwch trwy Gynyddu Arwyddion Ymgysylltu E-bost i ISPs gydag InboxAlly

  InboxAlly: Gwella Eich Lleoliad Mewnflwch trwy Gynyddu Arwyddion Ymgysylltu E-bost i ISPs

  Mae e-byst yn gorlifo mewnflychau o bob cyfeiriad, ac mae darparwyr gwasanaethau rhyngrwyd (ISPs) yn cael eu herio i nodi anfonwyr da o rai maleisus. Mae'r her o sicrhau bod eich negeseuon sydd wedi'u crefftio'n ofalus yn cyrraedd eu derbynwyr arfaethedig wedi dod yn hollbwysig. Yng nghanol cymhlethdodau hidlwyr sbam, algorithmau llym, a newid enw da anfonwyr, mae'r frwydr i sicrhau lle yn y mewnflwch chwenychedig yn hytrach na'r…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.