5 Sgiliau Tech Angen Marchnatwyr Digidol Yfory i'w Meistroli Heddiw

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu rhai newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer marchnata digidol. Dechreuon ni o ddim ond creu gwefan i nawr harneisio data a gweithgaredd defnyddwyr. Gyda'r gystadleuaeth ddwys yn y gofod digidol, ni fydd cael gwefan yn ei thorri'n syml. Rhaid i farchnatwyr digidol gamu i fyny eu gêm er mwyn sefyll allan yn y dirwedd sy'n newid yn barhaus heddiw. Mae marchnata yn y byd digidol yn dra gwahanol i

Canllaw i Farchnatwyr ynghylch Eiddo Deallusol (IP)

Mae marchnata yn ymgymeriad parhaus. P'un a ydych chi'n gorfforaeth fenter neu'n fusnes bach, mae marchnata yn fodd hanfodol i gadw busnesau i fynd yn ogystal â helpu i yrru busnesau tuag at lwyddiant. Felly mae'n bwysig sicrhau a chynnal enw da eich brand er mwyn sefydlu ymgyrch farchnata esmwyth i'ch busnes. Ond cyn llunio ymgyrch farchnata strategol, mae angen i farchnatwyr wireddu'r gwerth yn llawn yn ogystal â'r