Larizza de Vera

Larizza de Vera

Mae Larizza yn awdur ar ei liwt ei hun sy'n byw yn Ynysoedd y Philipinau. Ysgrifennodd sawl erthygl ar gyfer papur newydd Asia Journal, a dim ond yn ddiweddar y bu’n gweithio gyda chwmni cyfreithiol Eiddo Deallusol sydd â’i bencadlys yn Singapore ac yn bwriadu dilyn gyrfa yn y gyfraith IP yn y dyfodol.
  • Cynnwys Marchnata Marchnata Sgiliau Swyddi

    5 Sgiliau Tech Angen Marchnatwyr Digidol Yfory i'w Meistroli Heddiw

    Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu rhai newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer marchnata digidol. Fe ddechreuon ni o ddim ond creu gwefan i harneisio data a gweithgarwch defnyddwyr. Gyda’r gystadleuaeth ddwys yn y gofod digidol, ni fydd cael gwefan yn ei thorri’n syml. Rhaid i farchnatwyr digidol gynyddu eu gêm er mwyn…

  • Cynnwys Marchnata Eiddo Deallusol

    Canllaw i Farchnatwyr ynghylch Eiddo Deallusol (IP)

    Mae marchnata yn ymgymeriad parhaus. P'un a ydych yn gorfforaeth fenter neu'n fusnes bach, mae marchnata yn ffordd hanfodol o gadw busnesau i fynd yn ogystal â helpu i yrru busnesau tuag at lwyddiant. Felly mae'n bwysig sicrhau a chynnal enw da eich brand er mwyn sefydlu ymgyrch farchnata esmwyth ar gyfer eich busnes. Ond cyn dod i fyny gyda…