6 Ffordd i Weithio gyda Dylanwadwyr Heb Nawdd

Er bod llawer o bobl yn credu bod marchnata dylanwadwyr yn cael ei gadw'n unig ar gyfer cwmnïau mawr sydd ag adnoddau enfawr, gallai fod yn syndod gwybod nad oes angen cyllideb arno yn aml. Mae llawer o frandiau wedi arloesi marchnata dylanwadwyr fel y prif ffactor sy'n gyrru eu llwyddiant e-fasnach, ac mae rhai wedi gwneud hyn heb ddim cost. Mae gan ddylanwadwyr allu gwych i wella brandio cwmnïau, hygrededd, sylw yn y cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol yn dilyn, ymweliadau â gwefannau, a gwerthiannau. Mae rhai ohonyn nhw'n cynnwys nawr

Eglurder: Mapiau Gwres Am Ddim a Recordiadau Sesiwn ar gyfer Optimeiddio'r Wefan

Wrth i ni ddylunio a datblygu thema Shopify wedi'i haddasu ar gyfer ein siop ffrogiau ar-lein, roeddem am sicrhau ein bod yn cynllunio safle e-fasnach cain a syml nad oedd yn drysu nac yn llethu eu cwsmeriaid. Un enghraifft o'n profion dylunio oedd bloc mwy o wybodaeth a oedd â manylion ychwanegol am y cynhyrchion. Pe byddem yn cyhoeddi'r adran yn y rhanbarth diofyn, byddai'n gwthio'r pris yn sylweddol ac yn ychwanegu at y botwm cart. Fodd bynnag, os

Aspire: Y Llwyfan Marchnata Dylanwadol ar gyfer Brandiau Shopify Twf Uchel

Os ydych chi'n ddarllenwr brwd o Martech Zone, gwyddoch fod gen i deimladau cymysg ar farchnata dylanwadwyr. Nid fy marn i ar farchnata dylanwadwyr yw nad yw'n gweithio ... yw bod angen ei weithredu a'i olrhain yn dda. Mae yna ychydig o resymau pam: Ymddygiad Prynu - Gall dylanwadwyr adeiladu ymwybyddiaeth brand, ond nid o reidrwydd yn argyhoeddi ymwelydd i brynu mewn gwirionedd. Mae hynny'n anodd ... lle efallai na fydd y dylanwadwr yn cael ei ddigolledu'n iawn

Pam fod prynwyr yn cael eu llethu gan Bersonoli E-Fasnach B2B (A Sut I'w Atgyweirio)

Mae profiad y cwsmer wedi bod yn brif flaenoriaeth i fusnesau B2B ers amser maith, ac mae'n parhau i fod yn brif flaenoriaeth. Fel rhan o'r newid hwn tuag at ddigidol, mae sefydliadau B2B yn wynebu her gymhleth: yr angen i sicrhau cysondeb ac ansawdd ar draws y profiadau prynu ar-lein ac all-lein. Ac eto, er gwaethaf ymdrechion gorau sefydliadau a buddsoddiadau sylweddol mewn digidol ac e-fasnach, mae eu prynwyr ar-lein yn creu llai o argraff ar y prynwyr eu hunain. Yn ôl diweddar

Shopify: Sut i Raglennu Teitlau Thema Dynamig a Disgrifiadau Meta ar gyfer SEO gan ddefnyddio Hylif

Os ydych chi wedi bod yn darllen fy erthyglau yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, byddwch chi'n sylwi fy mod i wedi bod yn rhannu llawer mwy am e-fasnach, yn enwedig o ran Shopify. Mae fy nghwmni wedi bod yn adeiladu safle Shopify Plus wedi'i addasu'n arbennig ar gyfer cleient. Yn hytrach na threulio misoedd a degau o filoedd o ddoleri ar adeiladu thema o'r dechrau, buom yn siarad â'r cleient i ganiatáu inni ddefnyddio thema wedi'i hadeiladu'n dda a'i chefnogi a oedd yn