Llwyfan Sba Salonist a Rheoli Salon: Penodiadau, Rhestr, Marchnata, Cyflogres, a Mwy

Meddalwedd salon yw Salonist sy'n helpu sba a salonau i reoli'r gyflogres, bilio, ymgysylltu â'ch cleientiaid, a gweithredu strategaethau marchnata. Ymhlith y nodweddion mae: Gosod Apwyntiadau ar gyfer Archebu Sbas a Salonau Ar-lein - Gan ddefnyddio meddalwedd archebu Smart Salonist Online, gall eich cwsmeriaid drefnu, aildrefnu neu ganslo apwyntiadau yn unrhyw le y maent. Mae gennym alluoedd gwefan ac ap y gellir eu hintegreiddio â dolenni cyfryngau cymdeithasol Facebook ac Instagram. Gyda hyn, mae'r broses archebu gyffredinol yn llwyr

InboxAware: Lleoli Mewnflwch E-bost, Monitro Cyflenwi ac Enw Da

Mae dosbarthu e-bost i'r blwch derbyn yn parhau i fod yn broses rwystredig i fusnesau cyfreithlon wrth i sbamwyr barhau i gam-drin a niweidio'r diwydiant. Oherwydd ei bod mor hawdd a rhad anfon e-bost, gall sbamwyr neidio o wasanaeth i wasanaeth, neu hyd yn oed sgriptio eu hanfoniadau eu hunain o'r gweinydd i'r gweinydd. Mae darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs) wedi cael eu gorfodi i ddilysu anfonwyr, adeiladu enw da ar anfon cyfeiriadau IP a pharthau, yn ogystal â gwneud gwiriadau ym mhob un

Uwchgynhadledd Asiantaeth Cyfryngau Cymdeithasol | Cynhadledd Ar-lein Am Ddim | Mehefin 23, 2021

Yn wahanol i weminarau traddodiadol, mae Uwchgynhadledd yr Asiantaeth yn mynd i deimlo fel y digwyddiadau personol rydyn ni i gyd yn eu colli. O allu siarad wyneb yn wyneb â siaradwyr ar ôl eu cyflwyniad, i gyfarfod a sgwrsio â mynychwyr eraill, bydd digon o gyfle i gael eiliadau hudol. Dyma ychydig o'r pynciau ar yr agenda: Sut i Adeiladu System Gwerthu Graddadwy i'ch Asiantaeth - Ymunwch â Lee Goff wrth iddo gwmpasu'r 4

Gwersi a Ddysgwyd: Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol a Mabwysiadu Màs Blockchain

Mae sefydlu blockchain fel ateb i ddata diogel yn newid i'w groesawu. Yn fwy na dim bellach, gan fod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi sicrhau eu presenoldeb treiddiol i gam-drin preifatrwydd pobl yn gyson. Mae'n ffaith. Ffaith sydd wedi denu cynhyrfiad cyhoeddus enfawr yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Y llynedd yn unig, daeth Facebook o dan dân trwm am gamddefnyddio data personol 1 miliwn o ddefnyddwyr yng Nghymru a Lloegr. Y cawr cyfryngau cymdeithasol dan arweiniad Mark Zuckerberg

OwnBackup: Adfer ar ôl Trychineb, Hadau Blwch Tywod, ac Archifo Data ar gyfer Salesforce

Flynyddoedd yn ôl, roeddwn wedi symud fy awtomeiddio marchnata i blatfform eithaf adnabyddus a fabwysiadwyd yn eang (nid Salesforce). Dyluniodd a datblygodd fy nhîm ychydig o ymgyrchoedd anogol ac roeddem wir yn dechrau gyrru traffig plwm gwych ... nes i drychineb daro. Roedd y platfform yn gwneud uwchraddiad mawr ac yn dileu nifer o ddata cwsmeriaid ar ddamwain, gan gynnwys ein data ni. Er bod gan y cwmni gytundeb lefel gwasanaeth (CLG) a oedd yn gwarantu uptime, nid oedd ganddo unrhyw gefn