Recordio ar gyfer iMovie gyda Camera Gwe a Meicroffon Gwahanol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Dyma un o'r swyddi mwyaf poblogaidd ar Martech Zone gan fod busnesau ac unigolion yn defnyddio strategaethau cynnwys fideo i adeiladu awdurdod ar-lein a gyrru yn arwain at eu busnes. Er y gallai iMovie fod yn un o'r llwyfannau mwyaf poblogaidd ar gyfer golygu fideos oherwydd ei hwylustod i'w ddefnyddio, nid yw'n un o'r llwyfannau golygu fideo mwyaf cadarn. Ac rydyn ni i gyd yn gwybod bod recordio sain o gamera gliniadur neu we-gamera yn ofnadwy

Sut I Ddechrau Podlediad i'ch Busnes (Gyda Gwersi a Ddysgwyd gennyf i!)

Amser Darllen: 3 Cofnodion Pan ddechreuais fy mhodlediad flynyddoedd yn ôl, roedd gen i dri nod gwahanol: Awdurdod - trwy gyfweld arweinwyr yn fy niwydiant, roeddwn i eisiau cael fy enw yn hysbys. Fe weithiodd yn bendant ac mae wedi arwain at rai cyfleoedd anhygoel - fel helpu i gyd-gynnal podlediad Dell's Luminaries a arweiniodd at yr 1% uchaf o bodlediadau y gwrandewir arnynt fwyaf yn ystod ei redeg. Rhagolygon - dwi ddim yn swil ynglŷn â hyn ... roedd yna gwmnïau roeddwn i eisiau gweithio gyda nhw oherwydd gwelais i

Tueddiadau Manwerthu a Phrynu Defnyddwyr ar gyfer 2021

Amser Darllen: 3 Cofnodion Os oedd un diwydiant a welsom a newidiodd yn ddramatig y llynedd, manwerthu ydoedd. Cafodd busnesau heb y weledigaeth na'r adnoddau i'w mabwysiadu'n ddigidol eu hunain yn adfeilion oherwydd cloeon a'r pandemig. Yn ôl adroddiadau, roedd cau siopau manwerthu ar frig 11,000 yn 2020 gyda dim ond 3,368 o allfeydd newydd yn agor. Siarad Busnes a Gwleidyddiaeth Nid yw hynny o reidrwydd wedi newid y galw am nwyddau wedi'u pecynnu i ddefnyddwyr (GRhG), serch hynny. Aeth defnyddwyr ar-lein lle cawsant y

Gyrru Mwy o Arweinwyr Gyda Adeiladwr Tudalen Glanio Landingi ar gyfer WordPress

Amser Darllen: 2 Cofnodion Er bod y mwyafrif o farchnatwyr yn syml yn mewnosod ffurflen ar dudalen WordPress, nid yw honno o reidrwydd yn dudalen lanio sydd wedi'i optimeiddio'n dda ac sy'n trosi'n fawr. Yn nodweddiadol mae gan dudalennau glanio sawl nodwedd a buddion cysylltiedig: Lleiafswm Gwrthdyniadau - Meddyliwch am eich tudalennau glanio fel pen y ffordd heb fawr o wrthdyniadau. Gall llywio, bariau ochr, troedynnau ac elfennau eraill dynnu sylw'ch ymwelydd. Mae adeiladwr tudalen glanio yn eich galluogi i ddarparu llwybr clir i drawsnewid heb dynnu sylw. Integreiddiadau - Fel a

Optimeiddio Cyfradd Trosi: Canllaw 9 Cam i Gyfraddau Trosi Cynyddol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Fel marchnatwyr, rydym yn aml yn treulio amser yn cynhyrchu ymgyrchoedd newydd, ond nid ydym bob amser yn gwneud gwaith da yn edrych yn y drych yn ceisio gwneud y gorau o'n hymgyrchoedd a'n prosesau cyfredol ar-lein. Efallai mai rhywfaint o hyn yw ei fod yn llethol ... ble ydych chi'n dechrau? A oes methodoleg ar gyfer optimeiddio cyfraddau trosi (CRO)? Wel ie ... mae yna. Mae gan y tîm yn Convertion Rate Experts eu Methodoleg CRE eu hunain y maen nhw'n ei rhannu yn yr ffeithlun hwn maen nhw'n ei roi