Sut i Ymgorffori Darllenydd PDF yn Eich Gwefan WordPress Gyda Dadlwythwr Dewisol

Tuedd sy'n parhau i dyfu gyda fy nghleientiaid yw rhoi adnoddau ar eu gwefannau heb orfodi'r posibilrwydd o gofrestru i'w lawrlwytho. PDF yn benodol – gan gynnwys papurau gwyn, taflenni gwerthu, astudiaethau achos, achosion defnydd, canllawiau, ac ati. Er enghraifft, mae ein partneriaid a'n rhagolygon yn aml yn gofyn i ni anfon taflenni gwerthu atynt i ddosbarthu'r cynigion pecyn sydd gennym. Enghraifft ddiweddar yw ein gwasanaeth Optimeiddio CRM Salesforce. Mae rhai safleoedd yn cynnig PDFs trwy eu llwytho i lawr

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Mae angen i Ddata Marchnata Sbarduno Data o Safon – Brwydrau ac Atebion

Mae marchnatwyr dan bwysau aruthrol i gael eu gyrru gan ddata. Eto i gyd, ni fyddwch yn dod o hyd i farchnatwyr yn siarad am ansawdd data gwael nac yn cwestiynu diffyg rheoli data a pherchnogaeth data o fewn eu sefydliadau. Yn lle hynny, maent yn ymdrechu i gael eu gyrru gan ddata gyda data gwael. Eironi trasig! I'r rhan fwyaf o farchnatwyr, nid yw problemau fel data anghyflawn, teipio, a chopïau dyblyg hyd yn oed yn cael eu cydnabod fel problem. Byddent yn treulio oriau yn trwsio camgymeriadau ar Excel, neu byddent yn ymchwilio am ategion i gysylltu data

Sut i Adeiladu Brand Dilys

Mae prif gurus marchnata'r byd yn ei fynegi mewn gwahanol ffyrdd, ond mae pawb yn cytuno bod y farchnad gyfredol yn aeddfed gyda damcaniaethau, achosion, a straeon llwyddiant sy'n canolbwyntio ar frandiau dynol. Y geiriau allweddol yn y farchnad gynyddol hon yw marchnata dilys a brandiau dynol. Gwahanol Genhedlaethau: Un Llais Mae Philip Kotler, un o Hen Ddynion Marchnata Mawreddog, yn galw'r ffenomen Marchnata 3.0. Yn ei lyfr gyda’r un enw, mae’n cyfeirio at reolwyr marchnata a chyfathrebwyr sydd â “the

7 Ffordd y Gall y DAM Cywir Optimeiddio Eich Perfformiad Brand

O ran storio a threfnu cynnwys, mae yna sawl datrysiad ar gael - meddyliwch am systemau rheoli cynnwys (CMS) neu wasanaethau cynnal ffeiliau (fel Dropbox). Mae Rheoli Asedau Digidol (DAM) yn gweithio ochr yn ochr â'r mathau hyn o atebion - ond yn cymryd agwedd wahanol at gynnwys. Yn y bôn, mae opsiynau fel Box, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, ac ati, yn gweithredu fel llawer parcio syml ar gyfer asedau terfynol, cyflwr terfynol; nid ydynt yn cefnogi'r holl brosesau i fyny'r afon sy'n mynd i mewn i greu, adolygu a rheoli'r asedau hynny. O ran DAM