Brandemonium | Hydref 6-7, 2021 | Cynhadledd Rithwir

Bydd y gynhadledd brandio a marchnata rhyngwladol o Cincinnati, Brandemonium, yn dychwelyd am bumed flwyddyn ddydd Mercher a dydd Iau, Hydref 6-7, 2021, ar-lein gan ddefnyddio Hopin. Bydd Brandemonium 2021 yn canolbwyntio ar edrych i'r dyfodol yn dilyn cyffyrddiad mawr 2020 a 2021. Hanfod y gynhadledd yw ystwythder brand o hyd. Ar ôl yr 16 mis diwethaf, mae'n rhaid i frandiau addasu'n gyflymach nag erioed o'r blaen. Rydyn ni wedi curadu rhai arweinwyr gwych yn y byd marchnata a brandio i siarad am yr hyn sydd gan y dyfodol. Cyd-sylfaenydd Brandemonium

10 Rheolau Ar Sut i Ymateb i Adolygiad Negyddol Ar-lein

Gall rhedeg busnes fod yn hynod heriol. P'un a ydych chi'n cynorthwyo busnes gyda'i drawsnewidiad digidol, wedi cyhoeddi ap symudol, yn allfa adwerthu, mae'n debyg na fyddwch chi'n cwrdd â disgwyliadau eich cleientiaid ryw ddydd. Mewn byd cymdeithasol sydd â sgôr ac adolygiadau cyhoeddus, mae eich siawns o gael rhai adolygiadau ar-lein negyddol bron ar fin digwydd. Mor gyhoeddus ag y gallai'r sgôr negyddol neu'r adolygiad negyddol fod, mae'n hanfodol eich bod yn cydnabod hynny

Sut I Ychwanegu Eich Asiantaeth I Reoli Eich Rhestr Busnes Google

Rydym wedi bod yn gweithio gyda sawl cwsmer lle mae ymwelwyr chwilio lleol yn hanfodol i gaffael cwsmeriaid newydd. Er ein bod yn gweithio ar eu gwefan i sicrhau ei fod wedi'i dargedu'n ddaearyddol, mae'n hanfodol ein bod yn gweithio ar eu Rhestr Busnes Google. Pam Rhaid i Chi Gynnal Rhestru Busnes Google Mae tudalennau canlyniadau peiriannau chwilio Google wedi'u rhannu'n 3 cydran: Google Ads - cwmnïau sy'n cynnig ar smotiau hysbysebion cynradd ar frig a gwaelod y

3 Enghraifft Bwerus o Sut i ddefnyddio Technoleg Disglair App Symudol i Hybu Gwerthiannau Manwerthu

Mae rhy ychydig o fusnesau yn manteisio ar y posibiliadau digyffwrdd o integreiddio technoleg beacon yn eu apps i gynyddu personoli a'r siawns o gau gwerthiant ddeg gwaith yn fwy gan ddefnyddio marchnata agosrwydd yn erbyn sianeli marchnata traddodiadol. Er bod refeniw technoleg beacon yn 1.18 biliwn o ddoleri'r UD yn 2018, amcangyfrifir ei fod yn cyrraedd marchnad 10.2 biliwn o ddoleri'r UD erbyn 2024. Marchnad Technoleg Disglair Fyd-eang Os oes gennych fusnes marchnata neu fanwerthu-ganolog, dylech ystyried sut app