Cynnydd Mabwysiadu Waled Digidol Yn ystod y Pandemig

Disgwylir i faint y farchnad taliadau digidol byd-eang fod o USD 79.3 biliwn yn 2020 i USD 154.1 biliwn erbyn 2025, ar Gyfradd Twf Blynyddol Gyfansawdd (CAGR) o 14.2%. MarketsandMarkets O edrych yn ôl, nid oes gennym reswm i amau'r rhif hwn. Os rhywbeth, os ydym yn cadw'r argyfwng coronafirws presennol i ystyriaeth, bydd y twf a'r mabwysiadu yn cyflymu. Feirws neu ddim firws, roedd y cynnydd mewn taliadau digyswllt eisoes yma. Ers i waledi ffôn clyfar orwedd