Pam fod Cyfathrebu Tîm yn bwysicach na'ch pentwr Martech

Fe wnaeth safbwynt annodweddiadol Simo Ahava ar ansawdd data a strwythurau cyfathrebu adnewyddu'r lolfa gyfan yn y Go Analytics! cynhadledd. Croesawodd OWOX, arweinydd MarTech yn rhanbarth CIS, filoedd o arbenigwyr i'r cyfarfod hwn i rannu eu gwybodaeth a'u syniadau. Hoffai Tîm BI OWOX ichi feddwl am y cysyniad a gynigiwyd gan Simo Ahava, sydd yn bendant â'r potensial i wneud i'ch busnes dyfu. Ansawdd Data ac Ansawdd y Sefydliad