Pam y bydd Cysylltiad Emosiynol yn Allweddol yn Llwyddiant Gwerthu’r Tymor Gwyliau hwn

Am ymhell dros flwyddyn, mae manwerthwyr wedi bod yn delio ag effaith y pandemig ar werthiannau ac mae'n edrych yn debyg y bydd y farchnad yn wynebu tymor siopa gwyliau heriol arall yn 2021. Mae tarfu ar weithgynhyrchu a chadwyn gyflenwi yn parhau i ddifetha llanast ar y gallu i gadw rhestr eiddo. mewn stoc yn ddibynadwy. Mae protocolau diogelwch yn parhau i rwystro cwsmeriaid rhag ymweld â'r siop. Ac mae prinder llafur yn gadael siopau yn sgrialu o ran gwasanaethu defnyddwyr sydd