5 Dangosfyrddau Google Analytics Sydd Ddim yn Eich Gofalu Chi

Gall Google Analytics fod yn frawychus i lawer o farchnatwyr. Erbyn hyn rydym i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata i'n hadrannau marchnata, ond nid yw llawer ohonom yn gwybod ble i ddechrau. Offeryn pwerdy ar gyfer y marchnatwr meddwl dadansoddol yw Google Analytics, ond gall fod yn haws mynd ato nag y mae llawer ohonom yn ei sylweddoli. Wrth gychwyn ar Google Analytics, y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw rhannu eich dadansoddeg yn adrannau bach eu maint. Creu