Y 5 Tuedd Uchaf mewn Rheoli Asedau Digidol (DAM) yn Digwydd Yn 2021

Gan symud i mewn i 2021, mae rhai datblygiadau yn digwydd yn y diwydiant Rheoli Asedau Digidol (DAM). Yn 2020 gwelsom newidiadau enfawr mewn arferion gwaith ac ymddygiad defnyddwyr oherwydd covid-19. Yn ôl Deloitte, fe ddyblodd nifer y bobl oedd yn gweithio gartref yn y Swistir yn ystod y pandemig. Mae lle hefyd i gredu y bydd yr argyfwng yn achosi cynnydd parhaol mewn gwaith o bell ar raddfa fyd-eang. Mae McKinsey hefyd yn adrodd am ddefnyddwyr yn gwthio tuag at