Llunio Rhestr Bostio ar gyfer Marchnata E-bost

Nid oes amheuaeth y gall marchnata e-bost fod yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o estyn allan at ddarpar gwsmeriaid. Mae ganddo ROI cyfartalog o 3800 y cant. Nid oes fawr o amheuaeth chwaith bod gan y math hwn o farchnata ei heriau. Yn gyntaf rhaid i fusnesau ddenu tanysgrifwyr sydd â siawns o drosi. Yna, mae'r dasg o segmentu a threfnu'r rhestrau tanysgrifwyr hynny. Yn olaf, er mwyn gwneud yr ymdrechion hynny'n werth chweil, rhaid cynllunio ymgyrchoedd e-bost