Adeiladwr App Appy Pie: Llwyfan Adeiladu Ap Dim Cod sy'n Gyfeillgar i'r Defnyddiwr

Mae Datblygu Cymwysiadau yn ddiwydiant sy'n esblygu'n barhaus. Gyda mwy a mwy o fusnesau yn cystadlu am bresenoldeb ar-lein, mae gwaith sefydliadau datblygu apiau wedi'u torri allan ar eu cyfer. Bu cynnydd parhaus yn y galw am apiau a greodd farchnad yn drech na'r datblygwyr presennol. Yn ogystal, mae'n ddiwydiant sy'n llawn costau cynyddol a gofynion cynyddol. Ar wahân i hynny, mae angen cynnal a chadw cyson ar apiau sy'n bodoli eisoes. Mae ymchwil yn dangos bod 65% o'r adnoddau'n cael eu gwario yn ceisio cynnal y presennol