Dewch o hyd i'r Ganolfan Disgyrchiant ar gyfer Dylunio Cyflwyniad Gwych

Mae pawb yn gwybod mai PowerPoint yw iaith busnes. Y broblem yw, nid yw'r rhan fwyaf o ddeciau PowerPoint yn ddim mwy na chyfres o sleidiau gorlawn ac yn aml yn ddryslyd sy'n cyd-fynd â datrysiadau nap-ysgogol gan gyflwynwyr. Ar ôl datblygu miloedd o gyflwyniadau, rydym wedi nodi arferion gorau sy'n syml, ond anaml y cânt eu cyflogi. I'r perwyl hwnnw, fe wnaethon ni greu Center of Gravity, fframwaith newydd ar gyfer adeiladu cyflwyniadau. Y syniad yw bod pob dec, pob sleid, a phob darn o gynnwys