Mae Data Mawr yn Gwthio Marchnata i Amser Real

Mae marchnatwyr bob amser wedi ceisio cyrraedd eu cwsmeriaid ar yr eiliad iawn - a gwneud hynny cyn eu cystadleuwyr. Gyda dyfodiad y Rhyngrwyd a dadansoddeg amser real, mae'r amserlen ar gyfer bod yn berthnasol i'ch cwsmeriaid yn crebachu. Mae Big Data bellach yn gwneud marchnata hyd yn oed yn gyflymach, yn fwy ymatebol, ac yn fwy personol nag erioed o'r blaen. Mae'r symiau enfawr o wybodaeth a phŵer cyfrifiadurol o'r cwmwl, sydd ar gael yn gynyddol ac yn fforddiadwy, yn golygu hynny

Y Pwyntiau Data i Enillydd Masnachol Super Bowl Syndod

Efallai nad y hysbysebion Super Bowl mwyaf effeithiol yw'r rhai rydych chi'n meddwl. Tra bod ein gallu i gasglu data yn tyfu, mae ein gallu i ddeall data yn dal i ddal i fyny. Yn Perscio, gwnaeth ein tîm o wyddonwyr data ddadansoddiad dyfnach o weithgaredd Twitter yn ystod y Super Bowl a chanfod nad y hysbysebion mwyaf poblogaidd o reidrwydd yw'r rhai sy'n cael y canlyniadau gorau. Hefyd, ar ddiwedd yr erthygl hon mae golwg ryngweithiol ar