Esblygiad, nid chwyldro, a pham y mae'n rhaid i chi ei fabwysiadu yw marchnata ystwyth

O adeiladu adeiladau i feddalwedd adeiladu. Yn y 1950au cyflwynwyd Model Datblygu Rhaeadr i ddylunio a datblygu meddalwedd. Mae'r system yn grair o'r diwydiant gweithgynhyrchu lle bu'n rhaid dyfeisio'r ateb cywir, o reidrwydd, cyn i'r gwaith ddechrau. Ac, yn y byd hwnnw, mae'r ateb cywir yn gwneud synnwyr! A allech ddychmygu senario lle gwnaethoch benderfynu adeiladu skyscraper yn wahanol hanner ffordd trwy'r adeiladu? Wedi dweud hynny, mae isgynhyrchiad y

Dylunio'r Sefydliad Marchnata Gorau.

Mewn sgwrs gyda fy ffrind a chydweithiwr Joe Chernov, VP Marketing yn Kinvey roeddem yn cyfnewid rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a gawsom yn ein timau a chan gyfoedion yn y diwydiant. Gyda Joe yn farchnatwr cynnwys y flwyddyn ni fyddech yn synnu o wybod mai un o'i gwestiynau mwyaf cyffredin yw: Sut mae cychwyn rhaglen farchnata cynnwys lwyddiannus? Yr ail gwestiwn y mae wedi'i ofyn amlaf yw: