TaskHuman: Llwyfan Hyfforddi Gwerthiant Digidol Amser Real

O ran sefydlu gwerthwyr ar gyfer llwyddiant a thwf cyson, mae'r model hyfforddi gwerthu traddodiadol wedi'i dorri'n sylfaenol. Gydag ymagwedd sy'n rhy ysbeidiol, anghyfleus, a heb ei theilwra i'r unigolyn, mae hyfforddiant gwerthu yn tueddu i gael ei ddarparu mewn ffordd sy'n byrhau'r busnes a'i dimau gwerthu. Yn aml, dim ond unwaith y flwyddyn y cynhelir hyfforddiant gwerthu o fewn sefydliad, ond mae astudiaethau'n dangos bod cyfranogwyr mewn hyfforddiant traddodiadol sy'n seiliedig ar y cwricwlwm yn anghofio mwy.