Y Cyngor Gorau ar gyfer Strategaethau Marchnata Cynnwys Millenial Llwyddiannus

Mae'n fyd o fideos cathod, marchnata firaol, a'r peth mawr nesaf. Gyda'r holl lwyfannau ar-lein i gyrraedd darpar gwsmeriaid, yr her fwyaf yw sut i wneud eich cynnyrch yn berthnasol ac yn ddymunol i'ch marchnad darged. Os mai millennials yw eich marchnad darged yna mae gennych swydd anoddach fyth yn darparu ar gyfer anghenion cenhedlaeth sy'n treulio oriau'r dydd ar gyfryngau cymdeithasol ac sydd heb ei theimlo gan dechnegau marchnata traddodiadol. A.