Uchelgais: Gamblo i Reoli, Ysgogi a Gwneud y Gorau o Berfformiad Eich Tîm Gwerthu

Mae perfformiad gwerthu yn hanfodol i unrhyw fusnes sy'n tyfu. Gyda thîm gwerthu ymgysylltiedig, maent yn teimlo'n fwy cymhelliant ac yn gysylltiedig â nodau ac amcanion y sefydliad. Gall effaith negyddol gweithwyr sydd wedi ymddieithrio ar sefydliad fod yn sylweddol - fel cynhyrchiant diffygiol, a gwastraffu talent ac adnoddau. O ran y tîm gwerthu yn benodol, gall diffyg ymgysylltu gostio refeniw uniongyrchol i fusnesau. Rhaid i fusnesau ddod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu â thimau gwerthu, neu fentro