Adeiladu Perthynas Cwsmeriaid Cynaliadwy â Chynnwys o Safon

Canfu astudiaeth ddiweddar fod 66 y cant o ymddygiadau siopa ar-lein yn cynnwys cydran emosiynol. Mae defnyddwyr yn chwilio am gysylltiadau emosiynol, hirdymor sy'n mynd y tu hwnt i fotymau prynu a hysbysebion wedi'u targedu. Maen nhw eisiau teimlo'n hapus, hamddenol neu gyffrous wrth siopa ar-lein gyda manwerthwr. Rhaid i gwmnïau esblygu i wneud y cysylltiadau emosiynol hyn â chwsmeriaid a sefydlu teyrngarwch tymor hir sydd â dylanwad y tu hwnt i un pryniant. Prynu botymau a hysbysebion awgrymedig ar gyfryngau cymdeithasol