E-Fasnach Fyd-eang: Cyfieithu Awtomatig vs Peiriant vs Pobl ar gyfer Lleoleiddio

Mae e-fasnach drawsffiniol yn ffynnu. Hyd yn oed 4 blynedd yn ôl, awgrymodd adroddiad Nielsen fod 57% o siopwyr wedi prynu gan fanwerthwr tramor yn ystod y 6 mis blaenorol. Yn ystod y misoedd diwethaf mae'r COVID-19 byd-eang wedi cael effaith enfawr ar fanwerthu ledled y byd. Mae siopa brics a morter wedi gostwng yn sylweddol yn yr UD a’r DU, a disgwylir i ddirywiad cyfanswm y farchnad fanwerthu yn yr UD eleni fod yn ddwbl