Sut i Yrru Mwy o Draffig A Throsiadau O'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gynhyrchu traffig ac ymwybyddiaeth brand ond nid yw mor hawdd ar gyfer trawsnewidiadau ar unwaith neu gynhyrchu plwm. Yn gynhenid, mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn anodd eu marchnata oherwydd bod pobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael eu diddanu a thynnu sylw oddi wrth eu gwaith. Efallai nad ydynt yn rhy barod i feddwl am eu busnes, hyd yn oed os ydynt yn gwneud penderfyniadau. Dyma ychydig o ffyrdd i yrru traffig a'i drosi'n drawsnewidiadau, gwerthiant a

7 Offer ar gyfer Ymchwil Farchnata sy'n Berthnasol i'ch Niche

Mae'r byd yn newid yn gyson ac mae marchnata yn newid yn ei sgil. Ar gyfer marchnatwyr, mae'r datblygiad hwn yn ddarn arian dwy ochr. Ar y naill law, mae'n gyffrous dal i fyny â thueddiadau marchnata yn barhaus a meddwl am syniadau newydd. Ar y llaw arall, wrth i fwy a mwy o feysydd marchnata godi, mae marchnatwyr yn dod yn brysurach - mae angen inni drin strategaeth farchnata, cynnwys, SEO, cylchlythyrau, cyfryngau cymdeithasol, llunio ymgyrchoedd creadigol, ac ati. Yn ffodus, mae gennym farchnata

Dylai Diffyg Datgelu Angi Roofing a Gwrthdaro Buddiannau Tynnu Peth Sylw

Mae'n debyg bod darllenwyr fy nghyhoeddiad yn sylweddoli ein bod wedi helpu cwmnïau toi lluosog i adeiladu eu presenoldeb ar-lein, tyfu eu chwiliad lleol, a gyrru arweinwyr ar gyfer eu busnesau. Efallai y byddwch hefyd yn cofio bod Angi (Rhestr Angie yn flaenorol) yn gleient allweddol y gwnaethom ei gynorthwyo gyda'u hoptimeiddio peiriannau chwilio yn rhanbarthol. Bryd hynny, ffocws y busnes oedd gyrru defnyddwyr i ddefnyddio eu system i adrodd, adolygu, neu ddod o hyd i wasanaethau. Roedd gen i barch anhygoel at y busnes

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Sut i Adeiladu Brand Dilys

Mae prif gurus marchnata'r byd yn ei fynegi mewn gwahanol ffyrdd, ond mae pawb yn cytuno bod y farchnad gyfredol yn aeddfed gyda damcaniaethau, achosion, a straeon llwyddiant sy'n canolbwyntio ar frandiau dynol. Y geiriau allweddol yn y farchnad gynyddol hon yw marchnata dilys a brandiau dynol. Gwahanol Genhedlaethau: Un Llais Mae Philip Kotler, un o Hen Ddynion Marchnata Mawreddog, yn galw'r ffenomen Marchnata 3.0. Yn ei lyfr gyda’r un enw, mae’n cyfeirio at reolwyr marchnata a chyfathrebwyr sydd â “the