Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Dylanwadwyr

Dysgwch sut i ddefnyddio marchnata cyfryngau cymdeithasol a marchnata dylanwadwyr i dyfu eich busnes. Martech Zone yn cwmpasu popeth sydd angen i chi ei wybod am farchnata cyfryngau cymdeithasol a marchnata dylanwadwyr, o hanfodion pob disgyblaeth i'r tueddiadau diweddaraf. P'un a ydych chi'n ddechreuwr neu'n berson profiadol, fe gewch chi fewnwelediadau gwerthfawr yn yr erthyglau hyn.

 • Repurpose.io: Ail-bwrpasu ac ailddosbarthu fideos, ffrydiau byw a phodlediadau sain yn awtomatig

  Repurpose.io: Ail-bwrpasu ac Ailddosbarthu Eich Fideos, Ffrydiau Byw a Phodlediadau yn Awtomatig

  Nid yw cyhoeddi cynnwys sawl gwaith yn ymwneud â sbamio'ch cynulleidfa ond yn strategol fwyafu cyrhaeddiad, effaith a hirhoedledd eich cynnwys. Mae cyhoeddi cynnwys sawl gwaith, yn hytrach nag unwaith yn unig, yn strategaeth angenrheidiol ac effeithiol am sawl rheswm: Cynulleidfa Newydd: Nid yw pawb yn gweld eich cynnwys y tro cyntaf i chi ei gyhoeddi. Wrth i'ch canlynol dyfu neu wrth i ddefnyddwyr newydd ymuno â llwyfan,…

 • Maes Llafur: Sgript Fideo AI a Llwyfan Cynhyrchu

  Maes Llafur: Defnyddio AI i Gynhyrchu Fideos Cyfryngau Cymdeithasol Pwerus Ar Raddfa

  Er ei fod yn gyfrwng a sianel effeithiol, mae datblygu fideos cyfryngau cymdeithasol yn dasg llafurddwys sydd y tu allan i gyllidebau ac adnoddau'r rhan fwyaf o gwmnïau. Mae cynnwys yn frenin, a fideo bellach yw asgwrn cefn ymgysylltu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae Syllaby yn awdur sgriptiau fideo a chynhyrchydd AI sy'n newid y gêm ar gyfer busnesau a marchnatwyr fel ei gilydd. Nid dim ond un arall yw silaby…

 • AI ac AR Colur a Gwallt Rhithwir Try-On

  Sut y gall AI ac AR Helpu Brandiau Harddwch i Ddenu a Chadw Cwsmeriaid

  Gyda phoblogrwydd cynyddol AI ac AR, nid yw'n syndod gweld brandiau harddwch yn cofleidio'r datblygiadau i wella profiad cwsmeriaid, cynyddu gwerthiant, a mwy. Er y gall godi'r pryder a yw'r technolegau hyn wedi'u gor-hysbysu neu a oes ganddynt sylwedd parhaol mewn gwirionedd, mae AI ac AR wedi profi i fod yn ddefnyddiol mewn amrywiaeth o wahanol feysydd - a…

 • Gwyddoniaeth Darbwyllo

  Gwyddoniaeth Darbwyllo: Chwe Egwyddor Sy'n Dylanwadu ar Benderfynu

  Ers dros 60 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i fyd hynod ddiddorol perswadio, gan anelu at ddeall y ffactorau sy'n arwain unigolion i ddweud ie i geisiadau. Ar y daith hon, maen nhw wedi darganfod gwyddor sy'n sail i'n prosesau gwneud penderfyniadau, yn aml yn llawn syrpréis. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan awduron Ie!: 50 Ffordd o Berswadio Wedi'u Profi'n Wyddonol yn rhoi cipolwg ar…

 • Trydar Dulliau Chwilio a Chystrawen

  Sut i Chwilio X (Twitter gynt): Dulliau a Chystrawen

  Mae chwilio ar X (Twitter yn flaenorol) yn arf pwerus i fusnesau sy'n ymwneud â gwerthu, marchnata a thechnoleg ar-lein. Mae X yn cynnig opsiynau, dulliau a chystrawen amrywiol ar gyfer cynnal chwiliadau'n effeithiol. Bydd yr erthygl hon yn archwilio sut y gall defnyddwyr chwilio X i wella eu strategaethau ar-lein. Chwiliad Allweddair Sylfaenol Chwiliad Allweddair Sylfaenol: Gallwch chi ddechrau trwy roi geiriau allweddol neu ymadroddion yn yr X…

 • Planview Ideaplace: Arloesedd a Rheoli Syniadau

  Planview IdeaPlace: Arloesedd a Rheoli Syniadau

  Mae aros ar y blaen yn gofyn am ymagwedd ragweithiol at arloesi a rheoli syniadau. Dyna lle mae Planview yn dod i mewn, gan gynnig ateb cynhwysfawr i fynd i'r afael â'r heriau y mae sefydliadau'n eu hwynebu wrth harneisio pŵer arloesi. Arloesedd yw anadl einioes unrhyw sefydliad llwyddiannus, ond daw â heriau yn aml. Mae llawer o sefydliadau’n cael trafferth gyda phrosesau syniadaeth datgysylltiedig, lle mae syniadau’n cael eu cynhyrchu…

 • Pinterest Marchnata Hysbysebu ac Ystadegau

  Marchnata, Hysbysebu ac Ystadegau Pinterest ar gyfer 2023

  Mae Pinterest yn blatfform cyfryngau cymdeithasol deinamig sy'n ymgorffori cynnwys, cymuned gymdeithasol ymgysylltiedig, masnach gymdeithasol, a chwilio i naddu gofod unigryw mewn technoleg a marchnata ar-lein. Yn wahanol i lawer o rwydweithiau cymdeithasol, mae Pinterest yn troi o amgylch darganfod gweledol, gan alluogi defnyddwyr i ddod o hyd i ysbrydoliaeth a'i rhannu trwy ddelweddau, ffeithluniau, a mwy. Gyda'i ryngwyneb deniadol a hawdd ei ddefnyddio, mae Pinterest wedi dod yn gyfle i fynd…

 • B2B Ffynonellau Cynhyrchu Arweiniol

  Pedair Ffynhonnell ar gyfer Dod o Hyd i Werthu B2B Newydd

  Mae o leiaf bedair ffynhonnell fawr ar gael ichi lle gallwch chi ganolbwyntio'ch ymdrechion gwerthu B2B i gynyddu eich refeniw. Dyma nhw … Eich cwsmeriaid presennol Pobl eraill rydych chi'n eu hadnabod yn barod ond nad ydych chi'n gwneud busnes gyda nhw ar hyn o bryd Pobl y mae eraill yn eu hadnabod ond nad ydych chi'n eu hadnabod Pobl nad oes gennych chi unrhyw gysylltiad â nhw ar hyn o bryd...

 • Infograffeg Strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus

  Sut olwg sydd ar Strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus yn 2023?

  Mae'r term cysylltiadau cyhoeddus (PR) yn tarddu o ddechrau'r 20fed ganrif. Datblygodd fel ymateb i’r angen i sefydliadau, busnesau, ac unigolion reoli a gwella eu perthynas â’r cyhoedd, gan gynnwys cwsmeriaid, rhanddeiliaid, a’r gymuned ehangach. Gellir priodoli datblygiad cysylltiadau cyhoeddus fel proffesiwn a chysyniad i sawl ffigwr allweddol a…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.