Sut y gall Prisio Amser Real y Farchnad Hybu Perfformiad Busnes

Wrth i'r byd modern roi pwys cynyddol ar gyflymder a hyblygrwydd, gall y gallu i drwytho canllawiau prisio a gwerthu amser real, hynod berthnasol yn eu sianeli gwerthu roi'r llaw uchaf i fusnesau ar gystadleuwyr o ran cwrdd â disgwyliadau cwsmeriaid. Wrth gwrs, wrth i ofynion perfformiad gynyddu, felly hefyd gymhlethdodau busnes. Mae amodau'r farchnad a dynameg busnes yn newid ar gyflymder cynyddol gyflym, gan adael cwmnïau'n ei chael hi'n anodd ymateb i sbardunau prisio