4 Peth Gall Marchnatwyr Ddysgu o Ddata Sul y Mamau i Wella Ymgyrchoedd Sul y Tadau

Nid cynt y mae'r llwch yn setlo o ymgyrchoedd Sul y Mamau nag y mae marchnatwyr yn troi eu sylw at Sul y Tadau. Ond cyn gosod gweithgareddau Sul y Tadau mewn carreg, a all marchnatwyr ddysgu unrhyw beth o’u hymdrechion Sul y Mamau a allai eu helpu i hybu gwerthiant ym mis Mehefin? Ar ôl dadansoddiad gofalus o ddata marchnata a gwerthu Sul y Mamau 2017, credwn mai'r ateb ydy ydy. Yn y mis yn arwain at Sul y Mamau, casglodd ein tîm ddata o fwy

Siopau Cludfwyd E-fasnach o Ymdrechion Marchnata'r Gwanwyn Cynnar

Er mai dim ond newydd ddechrau mae'r gwanwyn, mae defnyddwyr yn rasio i ddechrau ar eu prosiectau gwella cartrefi a glanhau tymhorol, heb sôn am brynu cypyrddau dillad gwanwyn newydd a dod yn ôl mewn siâp ar ôl misoedd o aeafgysgu yn y gaeaf. Mae awydd pobl i blymio i amrywiaeth o weithgareddau gwanwyn yn brif ysgogydd yr hysbysebion ar thema'r gwanwyn, tudalennau glanio ac ymgyrchoedd marchnata eraill a welwn mor gynnar â mis Chwefror. Efallai y bydd eira ymlaen o hyd