Galluogi Gwerthu

Mae technolegau galluogi gwerthu, gan gynnwys llwyfannau rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, yn caniatáu i gwmnïau gasglu, nodi ac ymchwilio i ragolygon, gan eu cynorthwyo i baratoi ar gyfer gweithgaredd sy'n gysylltiedig â gwerthiant a chyfleu eu buddion a'u nodweddion i'r cleient yn fwy effeithlon ac effeithiol.

 • Compyte: Gwerthu Automation Cudd-wybodaeth Cystadleuol

  Compyte: Rhowch hwb i'ch Gwerthiant gyda Meddalwedd Awtomeiddio Cudd-wybodaeth Cystadleuol

  Mae aros ar y blaen yn y gystadleuaeth yn hollbwysig. Dyna lle mae Kompyte, sy'n cael ei bweru gan Semrush, yn cymryd y drafferth allan o ddeallusrwydd cystadleuol ac yn helpu'ch timau gwerthu i gau mwy o fargeinion. Mae Kompyte yn sganio miliynau o ffynonellau data bob dydd, gan nodi newidiadau yn eich tirwedd gystadleuol yn ddiymdrech. Mae'n olrhain holl weithgareddau ar-lein eich cystadleuwyr, gan hidlo'r sŵn i bob pwrpas a gadael dim ond y mewnwelediadau i chi ...

 • LiveDocs Seismig: Gwerthu Awtomeiddio Cynnwys a Phersonoli ar Raddfa

  LiveDocs Seismig: Personoli Dogfennau Gwerthu a Chyflwyniadau ar Raddfa

  Mae angen i gwmnïau addasu i amodau'r farchnad sy'n newid yn gyflym. Mae hyn yn cynnwys creu a diweddaru dogfennau gwerthu a chyflwyniadau yn gyflym ac yn effeithiol. Mae Seismig LiveDocs yn cynnig datrysiad pwerus sy'n rhoi pŵer awtomeiddio cynnwys deinamig ar flaenau eich bysedd. Dyma rai nodweddion a buddion allweddol: Personoli Dogfen Werthu Effeithlon - Gyda Seismig LiveDocs, gall eich tîm gwerthu greu a diweddaru…

 • Gwyddoniaeth Darbwyllo

  Gwyddoniaeth Darbwyllo: Chwe Egwyddor Sy'n Dylanwadu ar Benderfynu

  Ers dros 60 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i fyd hynod ddiddorol perswadio, gan anelu at ddeall y ffactorau sy'n arwain unigolion i ddweud ie i geisiadau. Ar y daith hon, maen nhw wedi darganfod gwyddor sy'n sail i'n prosesau gwneud penderfyniadau, yn aml yn llawn syrpréis. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan awduron Ie!: 50 Ffordd o Berswadio Wedi'u Profi'n Wyddonol yn rhoi cipolwg ar…

 • Esblygiad y Gwerthwr

  Esblygiad y Gwerthwr

  Mae esblygiad gwerthwyr dros y degawdau wedi bod yn daith hynod ddiddorol, a luniwyd gan dirweddau economaidd newidiol, ymddygiadau defnyddwyr sy'n esblygu, a gorymdaith ddi-baid technoleg. O'r 1800au hyd heddiw, mae gwerthwyr wedi addasu eu strategaethau i gwrdd â gofynion pob cyfnod. Mae'r erthygl hon yn archwilio'r trawsnewid rhyfeddol hwn trwy ymchwilio i'r nodweddion allweddol, y strategaethau a'r defnyddwyr…

 • B2B Ffynonellau Cynhyrchu Arweiniol

  Pedair Ffynhonnell ar gyfer Dod o Hyd i Werthu B2B Newydd

  Mae o leiaf bedair ffynhonnell fawr ar gael ichi lle gallwch chi ganolbwyntio'ch ymdrechion gwerthu B2B i gynyddu eich refeniw. Dyma nhw … Eich cwsmeriaid presennol Pobl eraill rydych chi'n eu hadnabod yn barod ond nad ydych chi'n gwneud busnes gyda nhw ar hyn o bryd Pobl y mae eraill yn eu hadnabod ond nad ydych chi'n eu hadnabod Pobl nad oes gennych chi unrhyw gysylltiad â nhw ar hyn o bryd...

 • Hanes Marchnata

  Hanes Marchnata

  Mae tarddiad y gair marchnata yn yr iaith Saesneg Canol hwyr. Gellir ei olrhain yn ôl i'r gair Hen Saesneg mǣrket , a olygai farchnad neu fan lle'r oedd nwyddau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Dros amser, esblygodd y term, ac erbyn yr 16eg ganrif, daeth i gyfeirio at weithgareddau amrywiol yn ymwneud â phrynu a gwerthu cynhyrchion neu…

 • Canllaw Cymhwyster Arweiniol B2B

  O Arweinwyr i Apwyntiadau: Canllaw Cymhwyster

  Oeddech chi'n gwybod bod 68% o sefydliadau B2B yn cael trafferth gyda chynhyrchu plwm a throsi? Yn nhirwedd busnes cyflym heddiw, mae gwneud y gorau o ymdrechion ein tîm gwerthu yn hollbwysig. Ar ôl llywio cymhlethdodau'r byd gwerthu ers blynyddoedd, rwy'n deall arwyddocâd manteisio i'r eithaf ar bob rhyngweithiad. Dyna lle mae cymhwyster penodi effeithiol yn ganolog. Yn yr erthygl hon, rwy'n gyffrous ...

 • Sut i Anogi AI: Y Model PROMPTAI

  Datgloi Pŵer AI: Y Model PROMPTAI ar gyfer Ysgogi Llwyfannau AI Cynhyrchiol fel ChatGPT

  Mae’r galw am gynnwys deniadol o ansawdd uchel ar ei uchaf erioed. Mae gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn gyson yn chwilio am ffyrdd effeithlon o greu cynnwys cymhellol sy'n atseinio gyda'u cynulleidfa darged. Enter Generative AI, technoleg sy'n newid y gêm a all helpu i greu cynnwys, a'r allwedd i harneisio ei botensial yw creu anogwyr effeithiol. Beth yw AI Generative AI cynhyrchiol, yn fyr am…

 • Llofnodion Electronig yn erbyn Llofnodion Digidol

  Llofnod Digidol vs Llofnod Electronig: Deall y Gwahaniaeth

  Mae'r gallu i lofnodi dogfennau a chytundebau yn ddigidol wedi dod yn hanfodol. Dau derm sy’n codi’n aml yn y cyd-destun hwn yw “Llofnod Digidol” a “Llofnod Electronig.” Er y gallent ymddangos yn gyfnewidiol, mae ganddynt wahaniaethau amlwg sy'n hanfodol i ddeall, yn enwedig o ran cyfreithlondebau a hanes deddfwriaethol. Llofnod Digidol: Haen Gadarn o Ddiogelwch Mae llofnodion digidol fel claddgelloedd caerog y digidol…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.