Sut mae Cymryd Ymagwedd Ofalgar at AI yn Torri i Lawr ar Setiau Data Rhagfarnllyd

Mae datrysiadau wedi'u pweru gan AI angen setiau data i fod yn effeithiol. Ac mae creu'r setiau data hynny yn llawn problem rhagfarn ymhlyg ar lefel systematig. Mae pawb yn dioddef o ragfarnau (yn ymwybodol ac yn anymwybodol). Gall y gogwyddiadau fod ar unrhyw nifer o ffurfiau: daearyddol, ieithyddol, economaidd-gymdeithasol, rhywiaethol a hiliol. Ac mae'r rhagfarnau systematig hynny yn cael eu pobi mewn data, a all arwain at gynhyrchion AI sy'n parhau ac yn chwyddo gogwydd. Mae angen dull ystyriol o liniaru ar sefydliadau i liniaru