Atal y Cur pen: Pam Mae Ffurflenni Ar-lein yn Helpu i Fesur Eich ROI

Gall buddsoddwyr fesur ROI mewn amser real. Maent yn prynu stoc, a thrwy edrych ar bris y stoc ar unrhyw adeg benodol, gallant wybod ar unwaith a yw'r gyfradd ROI yn gadarnhaol neu'n negyddol. Pe bai ond yn hawdd i farchnatwyr. Mesur ROI yw un o'r swyddi pwysicaf ym maes marchnata. Mewn gwirionedd, mae'n un o'r tasgau mwy heriol sy'n ein hwynebu o ddydd i ddydd. Gyda'r holl ddata sy'n tywallt