Y Canllaw Ultimate i Adeiladu Eich Strategaeth Marchnata Digidol

Ychydig iawn sy'n credu y gallai strategaeth farchnata effeithiol leihau costau ymgyrch farchnata hyd at 70%. Ac nid oes angen iddo gynnwys arbenigwyr o reidrwydd. Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu sut i wneud ymchwil marchnad ar eich pen eich hun, craffu ar eich cystadleuwyr a chyfrif i maes yr hyn y mae'r gynulleidfa ei eisiau mewn gwirionedd. Gall strategaeth glyfar dorri costau marchnata o 5 miliwn o ddoleri i lawr i 1–2 miliwn. Nid ffansi mo hwn, dyma ein hirsefydlog