Allanoli Prif Genhedlaeth B2B 2021: Y 10 Rheswm Gorau i Garu Allan

Os ydych chi'n ymwneud ag unrhyw sefydliad B2B, byddwch chi'n dysgu'n gyflym bod cynhyrchu plwm yn rhan hanfodol o wneud busnes. Mewn gwirionedd: dywedodd 62% o weithwyr proffesiynol B2B mai cynyddu eu cyfaint arweiniol yw'r brif flaenoriaeth. Adroddiad Gen Galw Fodd bynnag, nid yw bob amser yn hawdd cynhyrchu digon o arweinwyr i warantu enillion cyflym ar fuddsoddiad (ROI) - ar gyfer unrhyw broffidioldeb, o ran hynny. Nododd 68% o fusnesau eu bod yn cael trafferth gyda chynhyrchu plwm, ac un arall