Cloddiwch Ddyfnach i'ch Canlyniadau Arolwg: Dadansoddiad Traws Tab a Hidlo

Rwy'n gwneud Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer SurveyMonkey, felly rwy'n gefnogwr mawr o ddefnyddio arolygon ar-lein i estyn allan i'ch cwsmeriaid er mwyn gwneud penderfyniadau busnes gwell a mwy strategol. Gallwch gael llawer o fewnwelediad allan o arolwg syml, yn enwedig pan fyddwch chi'n gwybod peth neu ddau am ei greu a'i ddadansoddi. Yn amlwg mae ysgrifennu a dylunio arolwg da yn rhan bwysig o'r broses hon, ond mae'r holl waith pen blaen hwnnw'n gweithio

Y 5 Awgrym Uchaf ar gyfer Mawredd yr Arolwg

Mae gwirionedd syml wedi'i gyflwyno gan oes y Rhyngrwyd: Mae'n hawdd ceisio adborth a chael mewnwelediad i'ch sylfaen cwsmeriaid a'ch marchnad darged. Gall hyn fod yn ffaith fendigedig neu'n un sy'n peri ofn, yn dibynnu ar bwy ydych chi a beth rydych chi'n chwilio am adborth amdano, ond os ydych chi yn y farchnad i gysylltu â'ch sylfaen i gael eu barn onest, mae gennych chi dunelli o opsiynau rhad ac am ddim a chost-effeithiol i'w gwneud. Mae yna

Pwy Sy'n Ateb Eich Arolwg? Dilysu Wedi'i Wneud yn Syml

Mae ceisio adborth gan ddefnyddwyr cyn, yn ystod ac ar ôl lansio menter fusnes newydd yn ffordd wych o ddarganfod sut rydych chi'n mesur yng ngolwg eich cwsmeriaid. Dydych chi byth eisiau tybio eich bod chi'n gwybod sut mae'ch marchnad darged (mamau sy'n gweithio rhwng 30 a 45 oed, er enghraifft) yn teimlo am yr hyn rydych chi'n ei wneud, yn enwedig gan ei bod mor hawdd gofyn iddyn nhw'ch hun. Y newyddion da i farchnatwyr, p'un a ydych chi'n gweithio mewn cwmni mawr

3 Ffordd i Ddefnyddio Arolygon ar gyfer Ymchwil Farchnad Gwell

Mae'n debygol y byddwch chi'n darllen os ydych chi'n darllen Martech Zone, rydych chi eisoes yn gwybod pa mor bwysig yw cynnal ymchwil marchnad i unrhyw strategaeth fusnes. Draw yma yn SurveyMonkey, credwn mai bod yn wybodus wrth wneud penderfyniadau yw'r peth gorau y gallwch ei wneud i'ch busnes (a'ch bywyd personol, hefyd!). Mae arolygon ar-lein yn ffordd wych o berfformio ymchwil i'r farchnad yn gyflym, yn hawdd ac yn gost-effeithiol. Dyma 3 ffordd y gallwch eu rhoi ar waith yn eich busnes

4 Awgrym ar gyfer Gwell “Cymdeithasu”

Os ydych chi'n darllen Martech Zone, siawns bod rhywun wedi rhoi gwybod ichi eisoes am y ffaith y bydd yn bwysicach nag erioed i gael eich busnes yn gymdeithasol eleni. Datgelodd arolwg diweddar a gynhaliwyd gennym ar gyfer GrowBiz Media fod 40% o wneuthurwyr penderfyniadau busnes bach i fidsized yn bwriadu defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn 2012. Yn ddiweddar clywais westai ar Business Insanity Radio Talk Show yn awgrymu y dylid rhoi eu gwerth i bob person gwerthu

Profi Cysyniad 2.0

Mae creu arolwg ar-lein yn ffordd gyflym a hawdd o estyn allan i'ch cleientiaid i gael eu barn ar bron unrhyw beth. Efallai y bydd fy swydd yn Zoomerang Online Surveys and Polls yn fy ngwneud yn rhagfarnllyd, ond mae'r holl bethau cŵl y gallwch chi eu gwneud gydag arolygon yn fy synnu. Y dyddiau hyn, mae gennych dunelli o opsiynau arolwg, o'i ymgorffori yn eich gwefan, i'w anfon trwy neges destun i ffonau pobl, i'w greu a