Nid yw Rhannu yn Ddigonol - Pam Mae Angen Strategaeth Ymhelaethu Cynnwys arnoch chi

Roedd yna amser pan fyddech chi'n ei adeiladu, byddent yn dod. Ond roedd hynny i gyd cyn i'r rhyngrwyd fynd yn orlawn o gynnwys a llawer o sŵn. Os ydych chi wedi bod yn teimlo'n rhwystredig nad yw'ch cynnwys yn mynd mor bell ag yr arferai, nid eich bai chi yw hynny. Mae pethau newydd newid. Heddiw, os ydych chi'n poeni digon am eich cynulleidfa a'ch busnes, mae'n rhaid i chi ddatblygu strategaeth i wthio'ch cynnwys ymlaen