Sut mae Diogelwch Gwe yn Effeithio ar SEO

Oeddech chi'n gwybod bod tua 93% o ddefnyddwyr yn dechrau eu profiad syrffio gwe trwy deipio eu hymholiad i'r peiriant chwilio? Ni ddylai'r ffigur whopping hwn eich synnu. Fel defnyddwyr rhyngrwyd, rydym wedi dod yn gyfarwydd â hwylustod dod o hyd i'r union beth sydd ei angen arnom o fewn eiliadau trwy Google. P'un a ydym yn chwilio am siop pizza agored sydd gerllaw, tiwtorial ar sut i wau, neu'r lle gorau i brynu enwau parth, rydym yn disgwyl ar unwaith

Sut i Ail-frandio'ch Busnes Heb Golli Traffig

Nid oes llawer o gwmnïau wedi cyfrifo popeth yr eiliad y maent yn lansio eu gwefan. I'r gwrthwyneb, nid oes gan bron i 50% o fusnesau bach wefan hyd yn oed, heb sôn am ddelwedd brand y maent am ei datblygu. Y newyddion da yw nad oes raid i chi o reidrwydd gael y cyfan i gyfrif oddi ar yr ystlum. Pan rydych chi newydd ddechrau, y peth pwysicaf yn union yw hynny - i ddechrau. Mae gennych amser i'w wneud bob amser