Cyfathrebu'ch Ffordd i Lwyddiant

Mae llawfeddygon yn paratoi'n feddyliol ar gyfer llawdriniaeth. Mae athletwyr yn paratoi'n feddyliol ar gyfer y gêm fawr. Mae angen i chi hefyd seicedu am eich cyfle nesaf, eich galwad neu gyflwyniad gwerthu mwyaf eto. Bydd datblygu sgiliau cyfathrebu gwych yn eich gosod ar wahân i weddill y pecyn. Meddyliwch pa sgiliau sydd eu hangen arnoch chi: Technegau Gwrando Meistrolgar - Ydych chi wir yn gwybod beth sydd ei angen ar eich cwsmer a pham? Beth yw ei boen? A allwch ei glywed yn yr hyn y mae'n ei ddweud