Sut y gall Marchnata E-bost Allanol gefnogi'ch Nodau Marchnata

Mae marchnata i mewn yn wych. Rydych chi'n creu cynnwys. Rydych chi'n gyrru traffig i'ch gwefan. Rydych chi'n trosi rhywfaint o'r traffig hwnnw ac yn gwerthu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Ond… Y gwir amdani yw ei bod yn anoddach nag erioed i gael canlyniad Google ar y dudalen gyntaf a gyrru traffig organig. Mae marchnata cynnwys yn dod yn gystadleuol yn ffyrnig. Mae cyrhaeddiad organig ar sianeli cyfryngau cymdeithasol yn parhau i ddirywio. Felly os ydych chi hefyd wedi sylwi nad yw marchnata i mewn yn ddigon mwyach, bydd angen

PRISM: Fframwaith i Wella Eich Trosiadau Cyfryngau Cymdeithasol

Y gwir amdani yw nad ydych fel arfer yn gwerthu ar sianeli cyfryngau cymdeithasol ond gallwch gynhyrchu gwerthiannau o'r cyfryngau cymdeithasol os byddwch chi'n gweithredu proses lawn o'r diwedd i'r diwedd. Mae ein fframwaith 5 cam PRISM yn broses y gallwch ei defnyddio i wella trosi cyfryngau cymdeithasol. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i amlinellu'r fframwaith 5 cam a chamu trwy offer enghreifftiol y gallwch chi eu defnyddio ar gyfer pob cam o'r broses. Dyma PRISM: I adeiladu eich PRISM chi

5 Offer a fydd yn Gwella'ch Canlyniadau o Blogio

Gall blog fod yn ffynhonnell draffig wych i'ch gwefan, ond mae'n cymryd llawer o amser i greu postiadau blog ac nid ydym bob amser yn cael y canlyniadau rydyn ni eu heisiau. Pan fyddwch chi'n blogio, rydych chi am sicrhau eich bod chi'n cael y gwerth mwyaf ohono. Yn yr erthygl hon, rydym wedi amlinellu 5 offeryn a fydd yn helpu i wella'ch canlyniadau o flogio, gan arwain at fwy o draffig ac, yn y pen draw, gwerthiannau. 1. Creu Eich Delwedd Gan Ddefnyddio Canva Mae delwedd yn dal