7 Camgymeriadau a Wnewch mewn Perfformiad Marchnata

Mae cyllidebau CMO yn gostwng, wrth i farchnatwyr gael trafferth gydag aeddfedrwydd cyllidol, yn ôl Gartner. Gyda mwy o graffu ar eu buddsoddiad nag erioed o'r blaen, mae'n rhaid i CMOs ddeall beth sy'n gweithio, beth sydd ddim, a ble i wario eu doler nesaf i barhau i wneud y gorau o'u heffaith ar y busnes. Rhowch Reoli Perfformiad Marchnata (MPM). Beth yw rheoli perfformiad marchnata? Mae MPM yn gyfuniad o brosesau, technolegau, a chamau gweithredu a ddefnyddir gan sefydliadau marchnata i gynllunio gweithgareddau marchnata,