Malvertising: Beth Mae'n ei olygu i'ch Ymgyrch Marchnata Digidol?

Disgwylir i'r flwyddyn nesaf fod yn flwyddyn gyffrous ar gyfer marchnata digidol, gyda newidiadau arloesol dirifedi i'r dirwedd ar-lein. Mae Rhyngrwyd Pethau a'r symud tuag at rithwirionedd yn achosi'r potensial newydd ar gyfer marchnata ar-lein, ac mae datblygiadau arloesol newydd mewn meddalwedd yn cael lle canolog yn gyson. Yn anffodus, fodd bynnag, nid yw'r holl ddatblygiadau hyn yn gadarnhaol. Mae'r rhai ohonom sy'n gweithio ar-lein yn gyson yn wynebu'r risg o seiberdroseddwyr, sy'n dod o hyd i ffyrdd newydd o fynd yn ddiflino