Pum Cam y Gallwch eu Cymryd Heddiw i Hybu Eich Gwerthiant Amazon

Roedd tymhorau siopa diweddar yn sicr yn annodweddiadol. Yn ystod pandemig hanesyddol, gadawodd siopwyr siopau brics a morter mewn gyrn, gyda thraffig troed Dydd Gwener Du yn gostwng mwy na 50% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mewn cyferbyniad, cynyddodd gwerthiannau ar-lein, yn enwedig ar gyfer Amazon. Yn 2020, adroddodd y cawr ar-lein fod gwerthwyr annibynnol ar ei blatfform wedi symud $4.8 miliwn o nwyddau ar Ddydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber - cynnydd o 60% ar y flwyddyn flaenorol. Hyd yn oed wrth i fywyd ddychwelyd i normal yn yr Unol Daleithiau