Cyflwyno Eich Martech Zone Erthygl

Peidiwch â gofyn a allwch chi gyflwyno erthygl, dim ond cyflwynwch yr erthygl yma. Nid oes gennyf amser i adolygu ceisiadau.

Mae gen i becyn taledig i gynyddu cyrhaeddiad eich brand i'r eithaf hefyd:

Pecyn Dylanwadwyr

Canllawiau:

 • Os yw eich nod backlinking, ewch i ffwrdd.
 • Rhaid iddo fod yn gysylltiedig â thechnoleg marchnata. Nid newyddion corfforaethol, hyrwyddiadau, na buddsoddiadau
 • Specs: 700 i 2,000 o eiriau, disgrifiwch y broblem, arferion gorau ar gyfer datrys y broblem, a throsolwg o'ch datrysiad. Cynhwyswch ddolen lle gall rhywun gymryd cam nesaf - demo, dadlwythiad, ac ati.
 • Mae sgrinluniau, diagramau, logo a fideo i gyd yn cael eu hargymell yn fawr (o leiaf un).
 • Mae dyfyniad gan sylfaenydd neu arweinydd meddwl o fewn y cwmni yn gyffyrddiad gwych.
 • Mae achos defnydd neu stori cwsmer yn anhygoel o bwerus.
 • Os hoffech chi fod yn awdur, mae'n rhaid i ni gael a cyfeiriad e-bost dilys yr awdur (nid yn gwmni cysylltiadau cyhoeddus) a rhaid eu cofrestru gyda llun ar Gravatar neu lun wedi'i gynnwys.
 • Mae croeso i chi gynnwys galwad i weithredu yn ôl i'ch gwefan i gael demo, lawrlwytho, ac ati. Rhowch wybod i ni.
 • Os hoffech chi integreiddio teclyn, rhowch wybod i ni. Mae gennym sawl teclyn gyda chytundebau atgyfeirio i'r cwmnïau hynny.
 • Dyma enghraifft gadarn y buom yn gweithio arni Meddalwedd Act-On.
 • Rydym yn rhydd i olygu'r cynnwys, ei fformatio, ei dynnu, ei ddiweddaru, ei ailgyfeirio, neu wneud unrhyw beth arall gydag ef i sicrhau ein bod yn cynnal cyhoeddiad o safon i'n darllenwyr.

 • Cudd
  Slais MM slaes DD YYYY
 • Trwy gyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno i'r POB un o'r canlynol.
 • Rhaid i bob erthygl fod yn 100% gwreiddiol ac ni ddylid ei phostio ar unrhyw wefan arall. Rhaid i chi hefyd gynnwys enw'r awdur, cyfeiriad e-bost, a headshot.
 • NI dderbynnir bylines awdur heb gyfeiriad e-bost uniongyrchol yr awdur. Dim eithriadau.
 • 2 i 4 brawddeg.
 • Mathau o ffeiliau a dderbynnir: jpg, gif, png, doc, zip, docx, Max. maint y ffeil: 50 MB.
  Mae angen enw go iawn, cyfeiriad e-bost uniongyrchol at yr awdur, headshot, a bywgraffiad 2 i 4 brawddeg ar gyfer unrhyw erthyglau ar-lein. Gallwn hefyd gynnwys unrhyw gyfeiriadau proffil cymdeithasol. Sipiwch a llwythwch os gwelwch yn dda.
 • Os ydych chi'n darparu cynnig ar eich erthygl, fe gewch chi ymateb gwell. ee. Defnyddiwch god MARTECHZONE AM 10% i ffwrdd. Darparwch y ddolen cyrchfan.
 • Os oes gennych raglen gysylltiedig y gallwn ymuno â hi, rydym yn fwy tebygol o gyhoeddi hon.
 • Cudd
 • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.