Cyflwyno Eich Martech Zone Erthygl

Peidiwch â gofyn a allwch chi gyflwyno erthygl, dim ond cyflwynwch yr erthygl yma. Nid oes gennyf amser i adolygu ceisiadau.

Mae gen i becyn taledig i gynyddu cyrhaeddiad eich brand i'r eithaf hefyd:

Pecyn Dylanwadwyr

Canllawiau:

 • Os yw eich nod backlinking, ewch i ffwrdd.
 • Rhaid iddo fod yn gysylltiedig â thechnoleg marchnata. Nid newyddion corfforaethol, hyrwyddiadau, na buddsoddiadau
 • Specs: 700 i 2,000 o eiriau, disgrifiwch y broblem, arferion gorau ar gyfer datrys y broblem, a throsolwg o'ch datrysiad. Cynhwyswch ddolen lle gall rhywun gymryd cam nesaf - demo, dadlwythiad, ac ati.
 • Mae sgrinluniau, diagramau, logo a fideo i gyd yn cael eu hargymell yn fawr (o leiaf un).
 • Mae dyfyniad gan sylfaenydd neu arweinydd meddwl o fewn y cwmni yn gyffyrddiad gwych.
 • Mae achos defnydd neu stori cwsmer yn anhygoel o bwerus.
 • Os hoffech chi fod yn awdur, mae'n rhaid i ni gael a cyfeiriad e-bost dilys yr awdur (nid yn gwmni cysylltiadau cyhoeddus) a rhaid eu cofrestru gyda llun ar Gravatar neu lun wedi'i gynnwys.
 • Mae croeso i chi gynnwys galwad i weithredu yn ôl i'ch gwefan i gael demo, lawrlwytho, ac ati. Rhowch wybod i ni.
 • Os hoffech chi integreiddio teclyn, rhowch wybod i ni. Mae gennym sawl teclyn gyda chytundebau atgyfeirio i'r cwmnïau hynny.
 • Dyma enghraifft gadarn y buom yn gweithio arni Meddalwedd Act-On.
 • Rydym yn rhydd i olygu'r cynnwys, ei fformatio, ei dynnu, ei ddiweddaru, ei ailgyfeirio, neu wneud unrhyw beth arall gydag ef i sicrhau ein bod yn cynnal cyhoeddiad o safon i'n darllenwyr.

Cyflwyno Erthygl
Cyn i Chi Gyflwyno
Trwy gyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno i'r POB un o'r canlynol.
eich Enw
eich Enw
Cyntaf
Olaf
Dyma'r cwmni, cynnyrch, neu wasanaeth yr hoffech ei hyrwyddo gyda'r erthygl hon.
Tudalen cyrchfan yr hoffech i'r darllenydd ymweld â hi.
Ydych chi'n cynnwys yr erthygl go iawn?
Rhaid i bob erthygl fod yn 100% gwreiddiol ac ni ddylid ei phostio ar unrhyw wefan arall. Rhaid i chi hefyd gynnwys enw'r awdur, cyfeiriad e-bost, a headshot.
Awdur Enw
Awdur Enw
Cyntaf
Olaf
NI dderbynnir is-linellau awdur heb gyfeiriad e-bost uniongyrchol yr awdur. Dim eithriadau. Rydym yn argymell yn gryf bod cyfrif gravatar.com yn cael ei sefydlu hefyd fel bod delwedd yr awdur yn cael ei harddangos yn ein e-bost.
2 i 4 brawddeg.
Uchafswm maint uwchlwytho: 50MB
Mae angen enw go iawn, cyfeiriad e-bost uniongyrchol at yr awdur, headshot, a bywgraffiad 2 i 4 brawddeg ar gyfer unrhyw erthyglau ar-lein. Gallwn hefyd gynnwys unrhyw gyfeiriadau proffil cymdeithasol. Sipiwch a llwythwch os gwelwch yn dda.
Os ydych chi'n darparu cynnig ar eich erthygl, fe gewch chi ymateb gwell. ee. Defnyddiwch god MARTECHZONE AM 10% i ffwrdd. Darparwch y ddolen cyrchfan.
Os oes gennych raglen gysylltiedig y gallwn ymuno â hi, rydym yn fwy tebygol o gyhoeddi hon.