Marchnata Dylanwadwyr: Hanes, Esblygiad, a'r Dyfodol

Dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol: mae hynny'n beth go iawn? Ers i'r cyfryngau cymdeithasol ddod yn ddull dewisol ar gyfer cyfathrebu i lawer o bobl yn ôl yn 2004, ni all llawer ohonom ddychmygu ein bywydau hebddo. Un peth y mae'r cyfryngau cymdeithasol yn bendant wedi newid er gwell yw ei fod wedi democrateiddio pwy sy'n dod i fod yn enwog, neu o leiaf yn adnabyddus. Hyd yn ddiweddar, roedd yn rhaid i ni ddibynnu ar ffilmiau, cylchgronau a sioeau teledu i ddweud wrthym pwy oedd yn enwog.