Nid yw amlygiad yr un fath ag effaith: Mae'n bryd rhoi'r gorau i ddefnyddio argraffiadau i fesur gwerth

Beth yw argraffiadau? Argraffiadau yw nifer y peli llygad posib ar eich stori neu'ch post cyfryngau cymdeithasol yn seiliedig ar amcangyfrif o ddarllenwyr / gwylwyr yr allfa / ffynhonnell. Yn 2019, mae argraffiadau yn cael eu chwerthin allan o'r ystafell. Nid yw'n anghyffredin gweld argraffiadau yn y biliynau. Mae 7 biliwn o bobl ar y ddaear: nid oes gan oddeutu 1 biliwn ohonyn nhw drydan, ac nid yw'r mwyafrif o'r lleill yn poeni am eich erthygl. Os oes gennych 1 biliwn o argraffiadau ond rydych chi'n cerdded allan