Sut y gall Gweithredwyr Trosoledd Dadansoddeg Data i Wella Perfformiad

Mae cost gostyngol a soffistigedigrwydd cynyddol dulliau dadansoddi data wedi caniatáu i fusnesau newydd a busnesau bach hyd yn oed fwynhau buddion mewnwelediad uwch a gwell dealltwriaeth. Mae dadansoddeg data yn offeryn pwerus sydd â'r potensial i wella effeithlonrwydd, gwella perthnasoedd cwsmeriaid a sicrhau bod busnesau'n gallu nodi a datrys materion posibl yn haws. Mae dysgu ychydig mwy am yr offer a'r dulliau dadansoddi diweddaraf yn sicrhau bod yr adnoddau a'r atebion diweddaraf