Apple iOS 14: Preifatrwydd Data ac IDag Armageddon

Yn WWDC eleni, cyhoeddodd Apple ddibrisiant Dynodwr Defnyddwyr iOS ar gyfer Hysbysebwyr (IDFA) gyda rhyddhau iOS 14. Heb amheuaeth, dyma'r newid mwyaf yn yr ecosystem hysbysebu apiau symudol yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Ar gyfer y diwydiant hysbysebu, bydd cael gwared ar IDFA yn gwario ac o bosibl yn cau cwmnïau, gan greu cyfle aruthrol i eraill. O ystyried maint y newid hwn, roeddwn i'n meddwl y byddai'n ddefnyddiol creu a

Cyfarfod â'r 3 Gyrrwr Perfformiad Ymgyrch Caffael Defnyddiwr

Mae yna ddwsinau o ffyrdd i wella perfformiad ymgyrchu. Gall popeth o'r lliw ar botwm galwad i weithredu i brofi platfform newydd roi canlyniadau gwell i chi. Ond nid yw hynny'n golygu bod pob tacteg optimeiddio AU (Caffael Defnyddiwr) y byddwch chi'n rhedeg ar ei draws yn werth ei wneud. Mae hyn yn arbennig o wir os oes gennych adnoddau cyfyngedig. Os ydych chi ar dîm bach, neu os oes gennych gyfyngiadau cyllidebol neu gyfyngiadau amser, bydd y cyfyngiadau hynny yn eich atal rhag ceisio

2019 Dydd Gwener Du a Ch4 Llyfr Chwarae Ad Facebook: Sut i Aros yn Effeithlon Pan fydd Costau'n Codi

Mae'r tymor siopa gwyliau ar ein gwarthaf. Ar gyfer hysbysebwyr, mae Ch4 ac yn enwedig yr wythnos o amgylch Dydd Gwener Du yn wahanol i unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Mae costau hysbysebu fel arfer yn cynyddu 25% neu fwy. Mae'r gystadleuaeth am stocrestr ansawdd yn ffyrnig. Mae hysbysebwyr e-fasnach yn rheoli eu hamser ffyniant, tra bod hysbysebwyr eraill - fel gemau symudol ac apiau - yn gobeithio cau'r flwyddyn yn gryf. Hwyr Q4 yw'r amser prysuraf o'r flwyddyn

Mewnwelediadau: Ad Creative sy'n Gyrru ROI ar Facebook ac Instagram

Mae rhedeg ymgyrchoedd hysbysebu effeithiol ar Facebook ac Instagram yn gofyn am ddewisiadau marchnata rhagorol ac ad-greadigol. Bydd dewis y delweddau cywir, copi ad, a galwadau i weithredu yn cynnig yr ergyd orau i chi o ran cyflawni nodau perfformiad ymgyrch. Yn y farchnad, mae yna lawer o hype allan yna ynglŷn â llwyddiant cyflym, hawdd ar Facebook - yn gyntaf, peidiwch â'i brynu. Mae marchnata Facebook yn gweithio'n dda iawn, ond mae'n gofyn am ddull gwyddonol o reoli ac optimeiddio ymgyrchoedd trwy'r dydd, bob dydd.