Pethau i'w Gwybod i Ddechrau gyda Dyblygu Cynulleidfa wedi'i Gadw ar Facebook

Mae yna achosion pan fyddwch chi eisiau targedu cynulleidfa hollol newydd gyda'ch ymdrechion marchnata ar Facebook. Fodd bynnag, nid yw'n anghyffredin i lawer o'ch cynulleidfaoedd orgyffwrdd mewn ffyrdd allweddol. Er enghraifft, efallai ichi greu Cynulleidfa Custom gyda rhai diddordebau allweddol a nodweddion demograffig. Gyda'r gynulleidfa honno, efallai eich bod chi'n targedu rhanbarth penodol. Gallai gallu dyblygu'r gynulleidfa honno a arbedwyd fod yn ddefnyddiol iawn pe baech erioed wedi lansio ymgyrch farchnata newydd

Dechrau Arni gyda Tudalennau Busnes Facebook a Marchnata Facebook

Mae Facebook wedi bod yn offeryn defnyddiol i farchnatwyr ers amser maith. Gyda dros ddau biliwn o ddefnyddwyr gweithredol, mae'r platfform cyfryngau cymdeithasol yn rhoi cyfle i frandiau fwrw rhwyd ​​eang a denu cwsmeriaid o bob cwr o'r byd. Wedi dweud hynny, nid yw creu tudalen Facebook ar gyfer eich busnes neu gyhoeddi ychydig o hysbysebion wedi'u targedu yn ddigon i drosoli'r platfform i'w lawn botensial. I gael y gorau o farchnata Facebook, mae'n bwysig datblygu a