6 Syniadau Marchnata Cynnwys Cyllideb Isel ar gyfer Busnesau Bach

Rydych chi eisoes yn gwybod nad oes gennych chi'r gyllideb farchnata i gystadlu gyda'r “bechgyn mawr.” Ond y newyddion da yw hyn: mae byd digidol marchnata wedi cydraddoli'r maes fel erioed o'r blaen. Mae gan fusnesau bach lu o leoliadau a thactegau sy'n effeithiol ac yn gost isel. Un o'r rhain, wrth gwrs, yw marchnata cynnwys. Mewn gwirionedd, gall fod y mwyaf cost-effeithiol o'r holl strategaethau marchnata. Dyma dactegau marchnata cynnwys