Sut I Greu Hysbyseb Snapchat

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Snapchat wedi tyfu ei ganlyn i dros 100 miliwn ledled y byd gyda dros 10 biliwn o fideos yn cael eu gwylio bob dydd. Gyda chymaint o ddilynwyr ar yr app hon yn ddyddiol, mae'n syndod bod cwmnïau a hysbysebwyr yn heidio i Snapchat i hysbysebu i'w marchnadoedd targed. Ar hyn o bryd mae millennials yn cynrychioli 70% o'r holl ddefnyddwyr ar Snapchat Gyda marchnatwyr yn gwario 500% yn fwy ar filflwydd-filoedd na'r holl rai eraill gyda'i gilydd, mae'r