Prisiad Marcom: Dewis arall yn lle Profi A / B.

Felly rydyn ni bob amser eisiau gwybod sut mae marcom (cyfathrebiadau marchnata) yn perfformio, fel cerbyd ac ar gyfer ymgyrch unigol. Wrth werthuso marcom mae'n gyffredin defnyddio profion A / B syml. Mae hon yn dechneg lle mae samplu ar hap yn poblogi dwy gell ar gyfer triniaeth ymgyrchu. Mae un gell yn cael y prawf ac ni fydd y gell arall. Yna cymharir cyfradd ymateb neu refeniw net rhwng y ddwy gell. Os yw'r gell brawf yn perfformio'n well na'r gell reoli